Clicktale: Olrhain Digwyddiad Dadansoddeg mewn Amgylchedd Heb God

Mae ClickTale wedi bod yn arloeswr yn y diwydiant dadansoddeg, gan ddarparu data ymddygiadol a delweddiadau clir sy'n cynorthwyo gweithwyr proffesiynol e-fasnach a dadansoddeg i nodi a gwella materion gyda'u gwefannau. Mae Golygydd Gweledol newydd ClickTale yn darparu esblygiad arall, gyda dull di-god o integreiddio digwyddiadau ledled eich gwefan. Cyfeiriwch at eich elfen digwyddiad a diffiniwch y digwyddiad ... Mae ClickTale yn gwneud y gweddill. Gyda'r Golygydd Gweledol, Clicktale yw un o'r cwmnïau cyntaf i ddarparu datrysiad oddi mewn

PEIDIWCH Â MYND: Tri Tacteg Bwriad Ymadael Na Fyddent Yn Cythruddo'ch Ymwelwyr

Technoleg bwriad ymadael (Beth ydyw?). Fersiwn marchnata digidol o KC a Please Don’t Go The Sunshine Band. Rydym wedi profi drosodd a throsodd trwy brofion A / B y gall defnyddio technoleg bwriad ymadael i sbarduno troshaen fod yn ffordd hynod effeithiol o achub ymwelwyr sy'n gadael. Mae enghreifftiau o gynnwys a ysgogwyd yn cynnwys cynnig codau disgownt neu awgrymiadau cofrestru cylchlythyr. Efallai y bydd rhai yn dadlau bod yr ymyriadau hyn yn lleihau profiad y cwsmer. Gan gadw hyn mewn cof, isod mae a

Beth yw dadansoddeg? Rhestr o Dechnolegau Dadansoddeg Marchnata

Weithiau mae'n rhaid i ni fynd yn ôl at y pethau sylfaenol a meddwl o ddifrif am y technolegau hyn a sut maen nhw'n mynd i'n cynorthwyo. Dadansoddeg ar ei lefel fwyaf sylfaenol yw'r wybodaeth sy'n deillio o ddadansoddiad systematig o ddata. Rydyn ni wedi trafod terminoleg ddadansoddeg ers blynyddoedd bellach ond weithiau mae'n dda mynd yn ôl at y pethau sylfaenol. Diffiniad o Ddadansoddeg Marchnata Mae dadansoddeg marchnata yn cynnwys y prosesau a'r technolegau sy'n galluogi marchnatwyr i werthuso llwyddiant eu mentrau marchnata

25 Offer Marchnata Cynnwys Anhygoel

Yn ddiweddar fe wnaethom rannu 25 Offer Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol Awesome o Uwchgynhadledd Strategaethau Cyfryngau Cymdeithasol 2013. Nid yw hon yn rhestr gynhwysfawr, dim ond rhai offer y gallwch eu defnyddio i ychwanegu at strategaeth marchnata cynnwys eich brand, gan gynnwys enghreifftiau sefyll allan o bum offeryn ar draws pum categori o farchnata cynnwys: Curadu - Mae'r offer hyn yn helpu yn y broses o ddarganfod a chasglu a ystod o gynnwys gwe sy'n gysylltiedig â phwnc penodol, yna ei arddangos mewn a

BrightTag: Llwyfan Rheoli Tagiau Menter

Dau fater y mae gweithwyr proffesiynol marchnata menter yn ymladd ar-lein yn gyson yw'r gallu i leihau amseroedd llwyth eu gwefan A'r gallu i ddefnyddio opsiynau tagio ychwanegol yn gyflym ar eu priodweddau gwe. Efallai y bydd gan y gorfforaeth fenter nodweddiadol amserlen leoli sy'n cymryd wythnosau neu hyd yn oed fisoedd i gael newidiadau i'r wefan. Fe wnaeth un o'n cleientiaid menter integreiddio rheolaeth tag menter BrightTag ar eu gwefan gyda chanlyniadau anhygoel. Roedd eu gwefan yn rhedeg dadansoddeg lluosog