Meincnodau: Pa mor dda y mae'ch gweminarau yn perfformio?

Roeddem newydd amserlennu ein gweminar nesaf ddoe a thrafod rhai meincnodau ynghylch presenoldeb, dyrchafiad, a hyd ... ac yna derbyniais hwn heddiw! Rhyddhaodd ON24 rifyn 2015 o’i Adroddiad Meincnodau Gweminar blynyddol, sy’n dadansoddi tueddiadau allweddol a welwyd yng ngweminarau cwsmeriaid ON24 dros y flwyddyn ddiwethaf. Meincnodau Perfformiad Gweminar Canfyddiadau Allweddol Rhyngweithio Webinar - 35% y cant o weminarau cymwysiadau cyfryngau cymdeithasol integredig, megis Twitter, Facebook a LinkedIn, a 24 y cant o weminarau