Symbl.ai: Llwyfan Datblygwr ar gyfer Deallusrwydd Sgwrsio

Asedau mwyaf gwerthfawr busnes yw ei sgyrsiau - sgyrsiau mewnol ymhlith gweithwyr a sgyrsiau cynhyrchu refeniw allanol gyda chwsmeriaid. Mae Symbl yn gyfres gynhwysfawr o APIs sy'n dadansoddi sgyrsiau dynol naturiol. Mae'n rhoi'r gallu i ddatblygwyr ymhelaethu ar y rhyngweithiadau hyn ac adeiladu profiadau rhyfeddol i gwsmeriaid mewn unrhyw sianel - boed yn llais, fideo neu destun. Mae Symbl wedi'i adeiladu ar dechnoleg Deallusrwydd Sgwrs Cyd-destunol (C2I), gan alluogi datblygwyr i integreiddio deallusrwydd artiffisial soffistigedig sy'n mynd yn gyflym

Zapier: Awtomeiddio Llif Gwaith ar gyfer Busnes

Wnes i erioed sylweddoli y byddai'n rhaid i mi aros 6 blynedd cyn i ni ddechrau gweld cymwysiadau sy'n delweddu rhyngwynebau rhaglennu cymwysiadau yn ddeallus ... ond rydyn ni'n cyrraedd yno o'r diwedd. Yahoo! Lansiwyd pibellau yn 2007 ac roedd ganddo rai cysylltwyr ar gyfer trin a chysylltu systemau, ond nid oedd ganddo integreiddio â llu o wasanaethau gwe ac APIs a oedd yn ffrwydro ar draws y we. Mae Zapier yn ei hoelio… gan eich galluogi i awtomeiddio tasgau rhwng gwasanaethau ar-lein - 181 ar hyn o bryd! Mae Zapier ar gyfer