Mae'r Broblem gyda Gwe 3.0 yn Parhau

Categoreiddio, hidlo, tagio, casglu, cwestiynu, mynegeio, strwythuro, fformatio, tynnu sylw, rhwydweithio, dilyn, agregu, hoffi, trydar, chwilio, rhannu, llyfrnodi, cloddio, baglu, didoli, integreiddio, olrhain, priodoli ... mae'n boenus iawn. Esblygiadau'r We We 0: Ym 1989 mae Tim Berners-Lee o CERN yn cynnig Rhyngrwyd agored. Mae'r wefan gyntaf yn ymddangos ym 1991 gyda'r Prosiect Gwe Fyd-Eang. Gwe 1.0: Erbyn 1999 mae 3 miliwn o wefannau ac mae defnyddwyr yn llywio'n bennaf ar lafar gwlad a chyfeiriaduron fel Yahoo! Gwe

Rwy'n Credu ar We 3.0!

Mae'r sleid hon yn fwyaf tebygol o gynhyrchu cwynfan a griddfan pan fyddaf yn ei harddangos o flaen fy nghyd-dechnegwyr. Rhaid imi ei ddangos, serch hynny. Bu symudiadau disylw iawn ar y we yn y gorffennol. Cawsom We 0.0 a oedd yn y bôn yn fyrddau testun a bwletin. Ydych chi'n cofio'r dyddiau hynny? Aros i'r ddelwedd lwytho llinell wrth linell â'ch modem 1200 baud! (Ydw, dwi'n gwybod fy mod i'n hen!) Daeth Hanes Gwe Web 1.0 yn wirioneddol