Dylai tueddiadau ar farchnatwyr Facebook fod yn ymwybodol o

Y mis diwethaf, rhyddhaodd Facebook ddiweddariad arall eto sy'n effeithio ar y News Feed, sy'n caniatáu llawer mwy o reolaeth i ddefnyddwyr dros y bobl a'r cynnwys y maent am eu gweld gyntaf. Mae Pagemodo wedi cynnwys rhestr o 10 tueddiad o ymchwil a gynhaliwyd trwy gydol eleni ar Facebook. Rwyf wedi ychwanegu rhywfaint o sylwebaeth ar pam y dylech fod yn ymwybodol ohono gyda'ch ymdrechion marchnata cyfryngau cymdeithasol. Dominyddu Fideo Facebook - Tra bod fideo yn skyrocketing ar Facebook, byddwch yn ymwybodol

Sweetspot: Dangosfwrdd Digidol wedi'i Bweru â Llif Gwaith yn Gyntaf

Mae'n debygol eich bod wedi dod ar draws un neu ragor o blatfform dangosfwrdd digidol yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf. Mae'r rhain yn amrywio o becynnau plug-and-play sy'n cyfuno nifer gyfyngedig o fetrigau cyfryngau cymdeithasol a dadansoddeg gwe, i ecosystemau menter llawn sy'n ymgorffori ystod eang o ffynonellau data a nodweddion llywodraethu. Mae Sweetspot yn honni mynd â'r categori olaf i lefel newydd, gyda'r nod o'i gwneud hi'n haws nag erioed i “ddefnyddwyr data” corfforaethol weithredu ar eu metrigau. Mae'r