Clipcentric: Cyfryngau Cyfoethog a Fideo Rheoli Creadigol

Mae Clipcentric yn darparu dewis eang o offer a thempledi i'w ddefnyddwyr gan roi rheolaeth lwyr dros bob cam o'r broses gynhyrchu gan arwain at hysbysebion cyfryngau cyfoethog ymatebol traws-blatfform. Gall timau hysbysebu ddylunio a datblygu hysbysebion HTML5 deinamig sy'n rhedeg yn ddi-dor mewn unrhyw amgylchedd. Gweithle Llusgo a Gollwng - Yn reddfol llusgo a gollwng cydrannau ad i mewn i weithleoedd sy'n benodol i ddyfais i'w rheoli'n llwyr, a lle mae'r hyn a welwch yn yr hyn a gewch. Awduro HTML5 cadarn - Cynhyrchu