Ecrebo: Personoli'ch Profiad POS

Mae datblygiadau mewn technoleg yn cynnig cyfleoedd anhygoel i gwmnïau wella profiad y cwsmer. Nid yw personoli yn broffidiol i fusnesau yn unig, mae defnyddwyr yn ei werthfawrogi. Rydyn ni am i'r busnesau rydyn ni'n aml yn cydnabod pwy ydyn ni, ein gwobrwyo am ein nawdd, a gwneud argymhellion i ni pan fydd y siwrnai brynu ar y gweill. Gelwir un cyfle o'r fath yn POS Marketing. Mae POS yn sefyll ar gyfer Pwynt Gwerthu, a'r offer y mae allfeydd manwerthu yn ei ddefnyddio