MVRK: Lansiad y Digwyddiad Rhithiol 3D

Yr wythnos diwethaf cefais wahoddiad ar gyfer fy nhaith gyntaf o ofod cynhadledd rithwir ar-lein. I fod yn onest, tra bod amseriad y cloi i lawr yn cael ei chwarae ac roeddwn i'n meddwl y gallai fod yn offeryn braf, roeddwn i'n poeni y gallai fod ychydig yn rhy geeky ac efallai na fyddai'n denu busnesau prif ffrwd. Roeddwn i'n meddwl y gallai fod yn debycach i chwarae gêm fideo na bod mewn amgylchedd busnes ymgolli mewn gwirionedd. Fodd bynnag, taith gan