A yw Chwilio Llais ar y Cusp o Drawsnewid Masnach?

Efallai mai Sioe Amazon yw'r pryniant gorau i mi ei wneud yn ystod y 12 mis diwethaf. Prynais un ar gyfer fy Mam, sy'n byw o bell ac yn aml yn cael problemau gyda chysylltedd symudol. Nawr, mae hi'n gallu dweud wrth y Sioe i fy ffonio ac rydyn ni'n gwneud galwad fideo o fewn eiliadau. Roedd fy Mam wrth ei bodd gymaint nes iddi brynu un i'w hwyrion fel y gallai hefyd gadw mewn cysylltiad â nhw. Dwi hefyd yn gallu