Infograffig: 21 Ystadegau Cyfryngau Cymdeithasol y Mae angen i Bob Marchnatwr eu Gwybod Yn 2021

Diau fod dylanwad cyfryngau cymdeithasol fel sianel farchnata yn cynyddu bob blwyddyn. Mae rhai platfformau yn codi, fel TikTok, ac mae rhai yn aros bron yr un fath â Facebook, gan arwain at newid cynyddol yn ymddygiad defnyddwyr. Fodd bynnag, gyda blynyddoedd daeth pobl i arfer â brandiau a gyflwynwyd ar gyfryngau cymdeithasol, felly mae angen i farchnatwyr ddyfeisio dulliau newydd i sicrhau llwyddiant ar y sianel hon. Dyna pam mae cadw llygad ar y tueddiadau diweddaraf yn hanfodol i unrhyw farchnata

10 Peth a Gollodd eich Asiantaeth Sy'n Parhau i Hurt Eich Busnes

Ddoe, cefais y pleser o wneud gweithdy gyda’r Gymdeithas Siaradwyr Genedlaethol ranbarthol, dan arweiniad Karl Ahlrichs. I siaradwyr cyhoeddus, mae'n hanfodol cael presenoldeb gwych ar y we ac roedd mwyafrif y mynychwyr yn synnu o ddod o hyd i fylchau enfawr yn eu strategaeth. Mae'r rhan fwyaf o hyn oherwydd bod y diwydiant wedi newid yn sylweddol ... ac nid yw'r mwyafrif o asiantaethau wedi cadw i fyny. Os mai dim ond sefydlu gwefan yr ydych chi, mae fel agor siop i mewn