Pam Mae Angen I Uwchraddio'ch Cerdyn Swipe i EMV

Tra yn IRCE, cefais eistedd i lawr gyda SVP Intuit o Daliadau a Datrysiadau Masnach, Eric Dunn. Roedd yn olwg agoriadol i dwf Intuit yn y farchnad manwerthu ac e-fasnach. Mewn gwirionedd, nid yw llawer o bobl yn sylweddoli ond mae mwy o arian yn llifo trwy Intuit na PayPal o ran masnach ar-lein (os ydych chi'n cynnwys eu gwasanaethau cyflogres). Mae Intuit yn parhau i ymdrechu i fod yn ddatrysiad o'r dechrau i'r diwedd ar gyfer unrhyw fusnes e-fasnach neu fanwerthu lle

Mae Checkout Sengl Sign-On Visa yn Enillydd!

Profwyd bod mewngofnodi sengl yn effeithiol yn gyffredinol - naill ai'n defnyddio mewngofnodi cymdeithasol i lenwi ffurflenni tudalennau glanio, neu nawr trwy ddefnyddio technolegau talu i drosi cwsmer yn gyflym. Mae Visa yn cynnig system un arwydd ymlaen o'r enw Visa Checkout sydd eisoes wedi'i fabwysiadu'n eang. Gyda thwf cyflym dros y 10 mis diwethaf, mae Visa Checkout wedi gweld cyfraddau mabwysiadu a sgwrsio sylweddol. Byddant yn cychwyn ymgyrchoedd cyd-farchnata a hysbysebu mawr yr haf hwn. Hyd yn hyn,

Cardiau clyfar yn cael eu cyflwyno dros yr ychydig flynyddoedd nesaf

Waw ... pan feddyliwch am yr holl galedwedd pwrpasol a dibynnol ar gyfer cardiau credyd streipiog magnetig traddodiadol, dyna dunnell o offer a chost allan i'w disodli. Fodd bynnag, dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, dyna'n union beth fydd yn digwydd! Mae cardiau credyd traddodiadol ar eu ffordd allan. Cymerodd hacio 70 miliwn o gardiau credyd Targed yn ystod tymor gwyliau 2013 i sbarduno'r Gyngres i roi'r gorau i'r cardiau streip magnetig hynod ansicr a ddefnyddir gan