Marchnata Buzz, Viral neu Word of Mouth: Beth yw'r gwahaniaeth?

Mae Dave Balter, sylfaenydd BzzAgent, yn gwneud gwaith gwych wrth ddiffinio'r gwahaniaethau mewn Marchnata Buzz, Viral a Word of Mouth yn y rhifyn hwn o ChangeThis. Dyma ddetholion gyda diffiniadau gwych Dave: Beth yw Word of Mouth Marketing? Marchnata Word of Mouth (WOMM) yw'r cyfrwng mwyaf pwerus ar y blaned. Mae'n rhannu barn am gynnyrch neu wasanaeth rhwng dau neu fwy o ddefnyddwyr. Dyma beth sy'n digwydd pan ddaw pobl

Beth yw marchnata feirysol? Rhai Enghreifftiau a Pham Roeddent yn Gweithio (neu Ddim yn Gweithio)

Gyda phoblogrwydd cyfryngau cymdeithasol, byddwn yn gobeithio bod mwyafrif y busnesau yn dadansoddi pob ymgyrch y maent yn ei gweithredu gyda'r gobaith y bydd yn cael ei rhannu ar lafar gwlad i gynyddu ei chyrhaeddiad a'i nerth. Beth yw marchnata firaol? Mae marchnata firaol yn cyfeirio at dechneg lle mae strategwyr cynnwys yn dylunio cynnwys yn bwrpasol sy'n hawdd ei gludo ac yn ddeniadol iawn fel ei fod yn cael ei rannu'n gyflym gan lawer o bobl. Y cerbyd yw'r gydran allweddol -

Sut i Wneud Eich Cynnwys yn fwy Rhannadwy

Teitl yr ffeithlun hwn yw'r Fformiwla Ddirgel ar gyfer The Perfect Viral Share mewn gwirionedd. Dwi'n hoff iawn o'r ffeithlun ond dwi ddim yn ffan o'r enw ... yn gyntaf, dwi ddim yn credu bod fformiwla. Nesaf, nid wyf yn credu bod cyfran berffaith. Rwy'n credu bod cyfuniad o ffactorau a digwyddiadau sy'n arwain at rannu cynnwys gwych. Mae peth ohono'n lwc syml wrth iddo fynd o flaen y dde

5 Elfen o Gynnwys Feirysol

Mae'r bobl dda yn Social Media Explorer wedi postio ffeithlun, 5 Elfen Allweddol o Gynnwys Feirysol, gan Intersection Consulting. Yn bersonol, dwi ddim yn hoffi'r gair firaol am yr ffeithlun hwn ... Rwy'n hoffi'r gair y gellir ei rannu. Lawer gwaith gallwch chi ragori ar y disgwyliadau ar bob elfen allweddol yn yr ffeithlun hwn - ond nid yw'n golygu ei fod yn mynd yn firaol. Ysgrifennodd Leo Widrich drosodd ar y Blog Buffer bost gwych am yr hyn sy'n gwneud i gynnwys ledaenu. Ynddo,

Anatomeg Mynd yn Feirol

Ar ôl gweld deg gwaith cymaint o strategaethau firaol yn marw na goroesi, nid wyf yn siŵr fy mod yn gredwr enfawr bod yna ryw fath o algorithm buddugol firaol. Gwir fod rhai asiantaethau yn llawer gwell nag eraill ... ond nid wyf yn credu y gall unrhyw un addo strategaeth firaol ... oni bai eu bod yn codi rhywfaint o arian a gwobrau MAWR i'w chefnogi. Wedi dweud hynny, mae yna rai nodweddion cyffredin i strategaethau firaol. Yn y pen draw, mae angen i gynnwys firaol ennyn rhywfaint