A yw Vine the Diamond yn y Garw Masnach Gymdeithasol?

Tra roeddwn i yn yr IRCE, roeddwn i wedi cynhyrfu’n lân pan stopiodd un siaradwr, Danny Gavin, fi a dweud wrtha i ei fod wedi fy ngweld yn siarad flynyddoedd yn ôl mewn digwyddiad yn Austin. Mae Danny yn un o brif farchnatwyr y Rhyngrwyd ... yn datblygu ymgyrchoedd marchnata Rhyngrwyd a chyfryngau cymdeithasol blaengar ar gyfer Brian Gavin Diamonds. Gyda'i arbenigedd, mae wedi helpu i yrru BGD i rengoedd Cwmnïau E-Fasnach Tyfu Cyflymaf a 1000 Cyflymaf Retailer Rhyngrwyd. Fe wnawn ni