Sut i Fesur ROI Eich Ymgyrchoedd Marchnata Fideo

Mae cynhyrchu fideo yn un o'r strategaethau marchnata hynny sy'n aml yn cael eu tan-raddio o ran ROI. Gall fideo cymhellol ddarparu'r awdurdod a'r didwylledd sy'n dyneiddio'ch brand ac yn gwthio'ch rhagolygon i benderfyniad prynu. Dyma rai ystadegau anhygoel sy'n gysylltiedig â fideo: Gall fideos sydd wedi'u hymgorffori yn eich gwefan arwain at gynnydd o 80% mewn cyfraddau trosi Mae gan e-byst sy'n cynnwys fideo gyfradd clicio drwodd 96% yn uwch o gymharu â negeseuon e-bost heblaw fideo Marchnatwyr fideo