Pam Mae Eich Fideos Corfforaethol Yn Colli'r Marc, A Beth I'w Wneud Amdani

Rydyn ni i gyd yn gwybod beth mae rhywun yn ei olygu pan maen nhw'n dweud “fideo corfforaethol.” Mewn theori, mae'r term yn berthnasol i unrhyw fideo a wneir gan gorfforaeth. Arferai fod yn ddisgrifydd niwtral, ond nid yw'n anymore. Y dyddiau hyn, mae llawer ohonom ym maes marchnata B2B yn dweud fideo corfforaethol gyda thipyn bach. Mae hynny oherwydd bod fideo corfforaethol yn ddiflas. Mae fideo corfforaethol yn cynnwys lluniau stoc o weithwyr cow rhy ddeniadol yn cydweithredu mewn ystafell gynadledda. Corfforaethol

Beth yw marchnata cynnwys?

Er ein bod wedi bod yn ysgrifennu am farchnata cynnwys ers dros ddegawd, rwy'n credu ei bod yn bwysig ein bod yn ateb cwestiynau sylfaenol i fyfyrwyr marchnata yn ogystal â dilysu'r wybodaeth a ddarperir i farchnatwyr profiadol. Mae marchnata cynnwys yn derm diddorol. Er ei fod wedi ennill momentwm yn ddiweddar, ni allaf gofio amser pan nad oedd gan farchnata gynnwys yn gysylltiedig ag ef. Ond mae mwy i strategaeth marchnata cynnwys na dechrau blog yn unig, felly

Syniadau Da Gwerthu o'r Swyddfa Gartref

Gyda'r argyfwng presennol, mae gweithwyr proffesiynol busnes yn cael eu hynysu ac yn gweithio gartref, yn pwyso ar strategaethau fideo ar gyfer cynadleddau, galwadau gwerthu a chyfarfodydd tîm. Ar hyn o bryd rydw i'n ynysu fy hun am yr wythnos nesaf ers i ffrind i mi ddod i gysylltiad â rhywun a brofodd yn bositif ar gyfer COVID-19, felly penderfynais lunio rhai awgrymiadau i'ch helpu chi i drosoli fideo yn well fel eich cyfrwng cyfathrebu. Awgrymiadau Fideo'r Swyddfa Gartref Gydag ansicrwydd yr economi,

Kickstarting Eich Ymgyrch Marchnata Fideo mewn 3 Ffordd

Mae'n debyg eich bod wedi clywed trwy'r grapevine bod fideos yn fuddsoddiadau gwerth chweil i unrhyw fusnes sy'n ceisio gwella eu presenoldeb ar-lein. Mae'r clipiau hyn yn wych am gynyddu cyfraddau trosi oherwydd maen nhw'n wych am ymgysylltu â'r gynulleidfa a chyfleu negeseuon cymhleth mewn ffordd effeithlon - beth sydd ddim i'w garu? Felly, rydych chi'n pendroni sut allwch chi gychwyn eich ymgyrch farchnata fideo? Gall ymgyrch farchnata fideo ymddangos fel prosiect enfawr ac nid ydych chi'n gwybod beth

26 Cam at Greu Busnes E-Fasnach Llwyddiannus yn 2015

Erbyn 2017, amcangyfrifir y bydd gwerthiannau e-fasnach yn cyrraedd $ 434 biliwn yn yr Unol Daleithiau. Rydyn ni wedi bod yn datblygu'r wefan hon mewn gwirionedd i ychwanegu rhai datrysiadau a strategaethau e-fasnach ar ôl profi rhai datrysiadau adrodd awtomataidd y llynedd. Llawer mwy i ddod yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf - rydyn ni'n addo! Datblygodd Platfformau E-Fasnach yr ffeithlun hwn gyda strategaethau e-fasnach a fydd yn eich helpu i ddatblygu busnes cynaliadwy a chanolbwyntio ar yr hyn y dylech ei wneud i lwyddo, o dargedu'r