10 Math o Fideos YouTube a fydd yn Helpu i Dyfu Eich Busnes Bach

Mae mwy i YouTube na fideos cathod a methu crynhoadau. Mewn gwirionedd, mae yna lawer mwy. Oherwydd os ydych chi'n fusnes newydd sy'n ceisio codi ymwybyddiaeth brand neu hybu gwerthiant, mae gwybod sut i ysgrifennu, ffilmio a hyrwyddo fideos YouTube yn sgil marchnata hanfodol yn yr 21ain ganrif. Nid oes angen cyllideb farchnata enfawr arnoch i greu cynnwys sy'n trosi barn yn werthiannau. Y cyfan sydd ei angen yw ffôn clyfar ac ychydig o driciau'r grefft. A gallwch chi

Sut i Sefydlu Goleuadau 3 Phwynt ar gyfer Eich Fideos Byw

Rydyn ni wedi bod yn gwneud rhai fideos Facebook Live ar gyfer ein cleient gan ddefnyddio Switcher Studio ac yn gwirioni ar y platfform ffrydio aml-fideo. Un maes yr oeddwn am wella arno oedd ein goleuadau, serch hynny. Rwy'n dipyn o newbie fideo o ran y strategaethau hyn, felly byddaf yn parhau i ddiweddaru'r nodiadau hyn yn seiliedig ar adborth a phrofion. Rwy'n dysgu tunnell gan y gweithwyr proffesiynol o'm cwmpas hefyd - rhai rydw i'n eu rhannu yma!

Offer Eich Busnes ar gyfer Fideos Proffesiynol

Rydyn ni wedi bod yn gweithio yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf ar gael rhywfaint o offer fideo ar gyfer DK New Media. Er bod gennym gwmnïau fideo anhygoel yr ydym wedi gwneud y gwaith codi sylweddol, o bryd i'w gilydd, rydym yn darganfod ein bod am recordio a chymysgu fideo hefyd - ac rydym am iddo edrych yn broffesiynol. Mae ein dylunydd graffig hefyd yn hyddysg iawn wrth gymysgu fideo a sain felly aethon ni i weithio ar ddod o hyd i ychydig o offer sylfaenol i