Sut i Ddefnyddio Fideo ar gyfer Marchnata Eich Busnes Eiddo Tiriog Bach

Ydych chi'n gwybod pa mor bwysig yw marchnata fideo ar gyfer presenoldeb ar-lein eich busnes eiddo tiriog? Ni waeth a ydych chi'n brynwr neu'n werthwr, mae angen hunaniaeth brand dibynadwy ag enw da arnoch chi i ddenu cleientiaid. O ganlyniad, mae'r gystadleuaeth mewn marchnata eiddo tiriog mor ffyrnig fel na allwch roi hwb i'ch busnes bach yn hawdd. Yn ffodus, mae marchnata digidol wedi darparu llawer o nodweddion defnyddiol i fusnesau o bob maint i gynyddu ymwybyddiaeth eu brand. Mae marchnata fideo yn

4 Strategaeth Hanfodol Ar Gyfer Eich Busnes Aml-leoliad Ar-lein

Nid yw'n ystadegyn syndod, ond mae'n dal i fod yn eithaf syfrdanol - dylanwadwyd ar dros hanner yr holl werthiannau mewn siopau gan ddigidol y llynedd yn eu ffeithlun diweddaraf ar farchnata'ch busnes aml-leoliad ar-lein. Ymchwiliodd a nododd MDG bedwar tacteg marchnata digidol hanfodol y dylai pob busnes aml-leoliad fod yn eu defnyddio sy'n ymgorffori tueddiadau chwilio, platfform, cynnwys a dyfeisiau. Chwilio: Optimeiddio ar gyfer “Open Now” a Lleoliad - Mae defnyddwyr yn symud o chwilio am bethau fel y dyfodol

Hyd y Cynnwys: Mae Sylw yn Rhychwantu Ymgysylltu

Dros 10 mlynedd yn ôl, ysgrifennais fod rhychwantu sylw yn cynyddu. Wrth i ni weithio gyda chleientiaid dros y blynyddoedd, mae hyn yn parhau i gael ei brofi er gwaethaf y myth na fydd darllenwyr, gwylwyr a gwrandawyr yn glynu o gwmpas. Mae ymgynghorwyr yn parhau i nodi bod rhychwantu sylw wedi cael ei leihau, galwaf bollox. Yr hyn sydd wedi newid yw dewis - gan roi'r cyfle inni hepgor yn gyflym dros gynnwys amherthnasol, o ansawdd gwael, neu atyniadol i ddod o hyd i gynnwys gwych. Pan ddechreuais gyntaf