Pa Dechnoleg sy'n Lladd

Dyma fideograffig gwych gan Socialnomics ac Eric Qualman, awdur Digital Leader: 5 Simple Keys to Success and Influence. Rwy'n cymryd eithriad i'r term lladd. Er bod llawer o swyddi'n cael eu colli yn ystod cyfnodau arloesol iawn, does gen i ddim amheuaeth bod cynnydd net mewn swyddi a chyfleoedd. Yn anffodus, mae gennym ni rymoedd gwleidyddol ac economaidd sy'n ceisio gwrthsefyll y newidiadau yn hytrach nag addasu. Yn fy marn ostyngedig, mae hynny'n arafu'r cyfan