Swarmify: Pedwar Rheswm dros beidio â Defnyddio Ffilmiau Fideo YouTube Ar Wefan Eich Busnes

Os oes gan eich cwmni fideos proffesiynol rydych chi wedi gwario miloedd o ddoleri arnyn nhw, dylech chi gyhoeddi'r fideos ar YouTube yn llwyr er mwyn manteisio ar ganlyniadau chwilio YouTube…. gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud y gorau o'ch fideos YouTube pan fyddwch chi'n gwneud hynny. Wedi dweud hynny, ni ddylech fod yn ymgorffori fideos YouTube ar eich gwefan gorfforaethol ... am gryn ychydig o resymau: mae YouTube yn olrhain y defnydd o'r fideos hynny ar gyfer hysbysebu wedi'i dargedu. Pam fyddech chi eisiau rhannu eich

Y Canllaw Ultimate i Lansio Gwasanaeth Fideo Tanysgrifio

Mae yna reswm da iawn pam mae Fideo Tanysgrifio Ar Alw (SVOD) yn chwythu i fyny ar hyn o bryd: dyna mae pobl ei eisiau. Heddiw mae mwy o ddefnyddwyr yn dewis cynnwys fideo y gallant ei ddewis a'i wylio ar alw, yn hytrach na gwylio rheolaidd. Ac mae stats yn dangos nad yw SVOD yn arafu. Mae dadansoddwyr yn rhagweld y bydd ei dwf yn cyrraedd y nod gwylwyr 232 miliwn erbyn 2020 yn yr UD. Disgwylir i wylwyr byd-eang ffrwydro i 411 miliwn erbyn 2022, i fyny o 283

Rhesymau Pam na ddylech Chi gynnal eich Fideo Eich Hun

Gofynnodd cleient sy'n gwneud rhywfaint o waith anhygoel ar yr ochr gyhoeddi ac sy'n gweld canlyniadau eithriadol beth oedd fy marn arno yn cynnal eu fideos yn fewnol. Roeddent yn teimlo y gallent reoli ansawdd y fideos yn well a gwella eu optimeiddiad chwilio. Yr ateb byr oedd na. Nid oherwydd nad wyf yn credu y byddent yn wych arno, mae hyn oherwydd eu bod yn tanamcangyfrif holl heriau anhygoel fideo a gynhelir sydd wedi