Movavi: Swît Golygu Fideo Ar Gyfer Busnesau Bach I Gynhyrchu Fideos Proffesiynol

Os nad ydych erioed wedi cael y cyfle i olygu fideo, fel arfer mae gennych chi gromlin ddysgu serth. Mae yna feddalwedd sylfaenol ar gael i docio, clipio ac ychwanegu trawsnewidiadau cyn lanlwytho'ch fideo i YouTube neu wefan cyfryngau cymdeithasol ... ac yna mae yna lwyfannau menter wedi'u hadeiladu ar gyfer cynnwys animeiddiadau, effeithiau disglair, a delio â fideos hir iawn. Oherwydd lled band ac anghenion cyfrifiadurol, mae golygu fideo yn dal i fod yn broses sy'n cael ei chyflawni'n bennaf yn lleol gyda bwrdd gwaith

Canllaw I'r Mathau a'r Offer I Ddechrau Creu Cyrsiau Fideo Ar-lein

Os ydych chi am wneud cwrs tiwtorial neu fideo ar-lein ac angen rhestr ddefnyddiol o'r holl offer a strategaethau gorau, yna byddwch chi wrth eich bodd â'r canllaw eithaf hwn. Dros y misoedd diwethaf, rwyf wedi ymchwilio a phrofi llawer o offer, caledwedd ac awgrymiadau yn bersonol i greu tiwtorialau a chyrsiau fideo llwyddiannus i'w gwerthu ar y rhyngrwyd. Ac nawr gallwch hidlo'r rhestr hon i ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch fwyaf yn gyflym (mae rhywbeth

Yr Apiau Gwneuthurwr Sioe Sleidiau Am Ddim Gorau (Meddalwedd Penbwrdd, Apiau Symudol, a Llwyfannau Ar-lein)

Mae meddalwedd gwneuthurwr sioeau sleidiau da yn caniatáu ichi ddatblygu cyflwyniadau neu fideos trawiadol gydag amrywiol offer y gellir eu haddasu megis templedi, synau, effeithiau, fformatio testun a siapiau, ac ati. Mae'r ffeiliau a gynhyrchir yn cael eu cadw mewn sawl fformat fel. MPEG, MOV, .AVI neu .MP4, ac ati. Felly gellir eu cyrchu'n hawdd ar lwyfannau eraill fel Android, iOS neu gyfrifiadur. Gall y cyflwyniadau hyn eich helpu i wneud achlysuron arbennig fel penblwyddi neu briodasau yn fythgofiadwy, gan eu bod yn darparu'r gorau

Animaker: Stiwdio Animeiddio Do-It-Yourself, Golygydd Fideo Marchnata, ac Adeiladwr Ad Fideo

Mae fideo wedi'i animeiddio a byw yn hanfodol i bob sefydliad. Mae fideos yn ddeniadol iawn, yn gallu egluro cysyniadau anodd yn gryno a darparu profiad sy'n weledol ac yn glywadwy. Er bod fideo yn gyfrwng anhygoel, mae'n aml yn anorchfygol i fusnesau bach neu farchnatwyr oherwydd yr adnoddau sydd eu hangen: Offer fideo a sain proffesiynol ar gyfer recordio. Trosglwyddiadau llais proffesiynol ar gyfer eich sgriptiau. Graffeg ac animeiddiadau proffesiynol i'w hymgorffori. Ac, efallai, y drutaf a

5 Awgrymiadau Golygu Fideo ar gyfer Marchnatwyr

Mae marchnata fideo wedi dod yn un o'r ffyrdd gorau o farchnata yn ystod y degawd diwethaf. Gyda phrisiau offer a rhaglenni golygu yn gostwng wrth iddynt gael eu defnyddio'n fwy cyffredin, mae hefyd wedi ennill llawer mwy fforddiadwy. Gall cynhyrchu fideo fod yn anodd ei gael yn iawn yr ychydig weithiau cyntaf y byddwch chi'n rhoi cynnig arni. Mae'n anoddach dod o hyd i'r ffordd iawn i sefydlu fideo ar gyfer marchnata nag yw golygu arferol. Mae'n rhaid i chi roi