Sut y Gall Cyhoeddwyr Baratoi Stac Tech i Gyrraedd Cynulleidfa Fwyaf Dameidiog

Amser Darllen: 7 Cofnodion Bydd 2021 yn ei wneud neu'n ei dorri i gyhoeddwyr. Bydd y flwyddyn i ddod yn dyblu'r pwysau ar berchnogion cyfryngau, a dim ond y chwaraewyr mwyaf selog fydd yn aros i fynd. Hysbysebu digidol fel y gwyddom ei fod yn dod i ben. Rydym yn symud i farchnad lawer mwy tameidiog, ac mae angen i gyhoeddwyr ailfeddwl am eu lle yn yr ecosystem hon. Bydd cyhoeddwyr yn wynebu heriau hanfodol gyda pherfformiad, hunaniaeth defnyddiwr, a diogelu data personol. Er mwyn

Clipcentric: Cyfryngau Cyfoethog a Fideo Rheoli Creadigol

Amser Darllen: 2 Cofnodion Mae Clipcentric yn darparu dewis eang o offer a thempledi i'w ddefnyddwyr gan roi rheolaeth lwyr dros bob cam o'r broses gynhyrchu gan arwain at hysbysebion cyfryngau cyfoethog ymatebol traws-blatfform. Gall timau hysbysebu ddylunio a datblygu hysbysebion HTML5 deinamig sy'n rhedeg yn ddi-dor mewn unrhyw amgylchedd. Gweithle Llusgo a Gollwng - Yn reddfol llusgo a gollwng cydrannau ad i mewn i weithleoedd sy'n benodol i ddyfais i'w rheoli'n llwyr, a lle mae'r hyn a welwch yn yr hyn a gewch. Awduro HTML5 cadarn - Cynhyrchu

Vungle: Monetize eich App Symudol gyda Fideos In-App

Amser Darllen: 2 Cofnodion Mae'r gofod ap symudol yn un eithaf cystadleuol ac mae'r dyddiau o greu ap, codi ychydig o bychod, a disgwyl cael eich enillion ar fuddsoddiad ymhell y tu ôl i ni yn y mwyafrif o ddiwydiannau. Fodd bynnag, mae pryniannau mewn-app a hysbysebu mewn-app yn parhau i helpu i monetize y buddsoddiad anhygoel y mae datblygwyr apiau gêm a symudol yn ei fuddsoddi. Mae Vungle yn un o arweinwyr y diwydiant hwn, gan ddarparu SDK cadarn i gyhoeddwyr ar gyfer hysbysebion fideo rhyngweithiol i

Rhestr o Feintiau Ad Safonol ar gyfer Hysbysebu Ar-lein

Amser Darllen: 3 Cofnodion Mae safonau yn anghenraid o ran hysbysebu ar-lein a meintiau galw i weithredu. Mae safonau'n galluogi cyhoeddiadau fel ein un ni i safoni ein templedi a sicrhau y bydd y cynllun yn cynnwys hysbysebion y gallai hysbysebwyr fod wedi'u creu a'u profi ar draws y rhwyd. Gyda Google Adwords yn feistr lleoli hysbysebion, mae'r perfformiad ad talu-fesul-clic ar draws Google yn pennu'r diwydiant. Meintiau Ad Perfformio Gorau ar Google Leaderboard - 728 picsel o led wrth 90 picsel o daldra Hanner Tudalen -