TikTok For Business: Cyrraedd Defnyddwyr Perthnasol Yn y Rhwydwaith Fideo Ffurf Fer hwn

TikTok yw'r brif gyrchfan ar gyfer fideo symudol ffurf fer, gan ddarparu cynnwys sy'n gyffrous, yn ddigymell ac yn ddilys. Nid oes fawr o amheuaeth ynghylch ei dwf: Ystadegau TikTok Mae gan TikTok 689 miliwn o ddefnyddwyr gweithredol misol ledled y byd. Mae'r ap TikTok wedi'i lawrlwytho dros 2 biliwn o weithiau ar yr App Store a Google Play. Safleodd TikTok fel yr ap uchaf a lawrlwythwyd fwyaf yn iOS App Store Apple ar gyfer Ch1 2019, gyda mwy na 33 miliwn o lawrlwythiadau. 62 y cant

Sut y Gall Cyhoeddwyr Baratoi Stac Tech i Gyrraedd Cynulleidfa Fwyaf Dameidiog

Bydd 2021 yn ei wneud neu'n ei dorri i gyhoeddwyr. Bydd y flwyddyn i ddod yn dyblu'r pwysau ar berchnogion cyfryngau, a dim ond y chwaraewyr mwyaf selog fydd yn aros i fynd. Hysbysebu digidol fel y gwyddom ei fod yn dod i ben. Rydym yn symud i farchnad lawer mwy tameidiog, ac mae angen i gyhoeddwyr ailfeddwl am eu lle yn yr ecosystem hon. Bydd cyhoeddwyr yn wynebu heriau hanfodol gyda pherfformiad, hunaniaeth defnyddiwr, a diogelu data personol. Er mwyn

Clipcentric: Cyfryngau Cyfoethog a Fideo Rheoli Creadigol

Mae Clipcentric yn darparu dewis eang o offer a thempledi i'w ddefnyddwyr gan roi rheolaeth lwyr dros bob cam o'r broses gynhyrchu gan arwain at hysbysebion cyfryngau cyfoethog ymatebol traws-blatfform. Gall timau hysbysebu ddylunio a datblygu hysbysebion HTML5 deinamig sy'n rhedeg yn ddi-dor mewn unrhyw amgylchedd. Gweithle Llusgo a Gollwng - Yn reddfol llusgo a gollwng cydrannau ad i mewn i weithleoedd sy'n benodol i ddyfais i'w rheoli'n llwyr, a lle mae'r hyn a welwch yn yr hyn a gewch. Awduro HTML5 cadarn - Cynhyrchu

Vungle: Monetize eich App Symudol gyda Fideos In-App

Mae'r gofod ap symudol yn un eithaf cystadleuol ac mae'r dyddiau o greu ap, codi ychydig o bychod, a disgwyl cael eich enillion ar fuddsoddiad ymhell y tu ôl i ni yn y mwyafrif o ddiwydiannau. Fodd bynnag, mae pryniannau mewn-app a hysbysebu mewn-app yn parhau i helpu i monetize y buddsoddiad anhygoel y mae datblygwyr apiau gêm a symudol yn ei fuddsoddi. Mae Vungle yn un o arweinwyr y diwydiant hwn, gan ddarparu SDK cadarn i gyhoeddwyr ar gyfer hysbysebion fideo rhyngweithiol i

Rhestr o Feintiau Ad Safonol ar gyfer Hysbysebu Ar-lein

Mae safonau yn anghenraid o ran hysbysebu ar-lein a meintiau galw i weithredu. Mae safonau'n galluogi cyhoeddiadau fel ein un ni i safoni ein templedi a sicrhau y bydd y cynllun yn cynnwys hysbysebion y gallai hysbysebwyr fod wedi'u creu a'u profi ar draws y rhwyd. Gyda Google Adwords yn feistr lleoli hysbysebion, mae'r perfformiad ad talu-fesul-clic ar draws Google yn pennu'r diwydiant. Meintiau Ad Perfformio Gorau ar Google Leaderboard - 728 picsel o led wrth 90 picsel o daldra Hanner Tudalen -

A Welir Eich Hysbysebion Fideo?

Mae ychydig yn fwy na hanner yr holl hysbysebion ar dudalennau fideo i'w gweld ar draws y we, sefyllfa anodd i farchnatwyr sy'n gobeithio manteisio ar y wylwyr fideo cynyddol ar draws dyfeisiau. Nid yw'n newyddion drwg i gyd ... roedd hyd yn oed hysbyseb fideo y gwrandawyd arno'n rhannol yn dal i gael effaith. Dadansoddodd Google eu llwyfannau hysbysebu DoubleClick, Google ac Youtube i geisio nodi'r ffactorau sy'n helpu i bennu gwelededd yr hysbysebion fideo hynny. Beth

Mesurau Gweladwy: Fideos a Chyfryngau a Enillwyd

Mae Visible Measures yn rhoi cyfle i asiantaethau a brandiau mawr ddosbarthu eu cynnwys i wylwyr perthnasol. Mae eu platfform yn cyrraedd dros 380 miliwn o wylwyr fideo bob mis. Hyd yma, maen nhw wedi mesur 3 triliwn o wyliadau fideo, mwy na 500 miliwn o fideos, ac ymhell dros 10,000 o ymgyrchoedd hysbysebu fideo. Mae Visible Measures yn cyflwyno'r hysbyseb fideo cywir sy'n seiliedig ar ddewis i'r person iawn ar yr amser iawn ar y cyhoeddwr cywir, gan helpu hysbysebwyr brand i frwydro yn erbyn darnio'r cyfryngau wrth optimeiddio