ShortStack: Syniadau Cystadlu Cyfryngau Cymdeithasol Dydd San Ffolant

Mae Dydd San Ffolant bron â ni ac mae'n ymddangos y bydd hi'n flwyddyn wych i wariant defnyddwyr. Wrth i chi gynyddu eich ymdrechion, dylech drefnu rhai ymgyrchoedd amserol gan ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol. Mae ShortStack yn blatfform App a Chystadleuaeth Facebook fforddiadwy ar gyfer dylunwyr, busnesau bach, ac asiantaethau. Dagrau yn ôl, datblygodd ShortStack yr ffeithlun hwn gyda rhai syniadau gwych ar gyfer cystadleuaeth Facebook Dydd San Ffolant ... mae'n rhestr wych sy'n dal i sefyll prawf amser.

Mae'n bryd Cynllunio'ch Ymgyrchoedd Dydd San Ffolant!

Mae cariad yn yr awyr, allwch chi ei deimlo? Iawn, efallai ein bod ychydig yn gynnar ond bydd yn yr awyr y mis nesaf wrth i Ddydd San Ffolant agosáu. Dydd San Ffolant yw dydd Sadwrn, Chwefror 14 eleni - gan roi digon o amser i chi rampio i fyny eich ymgyrchoedd marchnata e-bost ac cymdeithasol. Mae Dydd San Ffolant yn fargen enfawr i'r mwyafrif o farchnatwyr e-bost ac yn syml mae'n wyliau na all busnesau eu colli. Mae'r ffeithlun hwn o