Brand.net: Hysbysebu Arddangos Daearyddol a Gyrru Data

Ddoe cefais ginio gyda ffrind da Troy Bruinsma, gweithredwr gwerthu a marchnata medrus. Sawl blwyddyn yn ôl, buom yn gweithio ar ymgyrchoedd post uniongyrchol i Troy pan oedd yn gweithio i gwmni cebl. Gan ddefnyddio glanhau data, ei ddata cwsmeriaid, eu data tanysgrifio, data demograffig a TON o waith ... roeddem yn gallu proffilio eu cwsmeriaid cyfredol a nodi, yn ôl cartref, pa deuluoedd a oedd yn fwy neu'n llai tebygol o danysgrifio i becynnau cebl penodol neu