Sleidiau: Dylunio Rhyngweithio, Dylunio Rhyngwyneb Defnyddiwr, Dylunio Profiad y Defnyddiwr

Roeddwn yn edrych ar brosiect ffynhonnell agored hynod o cŵl heno o'r enw sleidiau lle gallwch bwytho tudalennau HTML a CSS gyda'i gilydd mewn profiad sioe sleidiau sy'n gweithio ar draws platfform. Maent yn gweithio ar ddyfeisiau symudol a llechen (hyd yn oed yn cefnogi sgriniau cyffwrdd a sgrin lawn). Ac mae'r sleidiau'n cael eu storio ar-lein ond gellir eu harddangos all-lein hefyd! Maent hefyd yn cysoni â Dropbox a gellir eu rhannu fel rydw i'n ei wneud isod! Mae hon yn sleid gryno braf

Marchnata E-bost neu Farchnata Facebook?

Gofynnodd Derek McClain ar Facebook: Os ydych chi'n fusnes sy'n marchnata ar-lein, a fyddai'n well gennych chi gael cyfeiriad e-bost rhywun neu fod gennych chi'r un person â Pherson Fan aka Facebook sy'n “Hoffi” eich tudalen? Meddyliwch am yr un hon cyn i chi ateb. Mae'n gwestiwn gwych. Dwi ddim yn ffan o “neu” gyda marchnata ar-lein. Rwy'n credu bod dull marchnata aml-sianel yn cynyddu'r ymateb cyffredinol trwy gydol eich marchnata. Mae Facebook yn ymddangos fel marchnata cyfryngau cymdeithasol

Chwilio am Ail Farn? Cant?

Roedd cryn dipyn o storm dân pan wnes i hyrwyddo defnyddio crowdSPRING. Y rhai yn y gymuned ddylunio yr wyf yn eu parchu cymaint er ei bod ychydig yn rhagrithiol gwerthfawrogi crowdSPRING a systemau penodol eraill fel 99designs, wrth eirioli llogi asiantaethau dylunio hefyd. Nid wyf yn credu ei fod yn un neu'r llall, rwy'n gwerthfawrogi'r ddau! Fe wnes i herio cwpl o'r Na! Cefnogwyr penodol i gynnig rhywfaint o gyngor: Sut mae cychwyn busnes yn dod yn wych

Dylunio Gwe: Nid yw'n ymwneud â chi

Ydych chi ar fin ymgymryd ag ailgynllunio gwefan fawr? Beth am ailadeiladu'r cymhwysiad meddalwedd clunky-ond-beirniadol hwnnw? Cyn i chi blymio i mewn, cofiwch nad chi yw'r canolwr olaf o ansawdd, eich defnyddwyr chi ydyw. Dyma ychydig o gamau i ddeall eu hanghenion a'u hymddygiadau yn well cyn i chi wario unrhyw ddoleri rhaglennu gwerthfawr.