5 Sgiliau Tech Angen Marchnatwyr Digidol Yfory i'w Meistroli Heddiw

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, bu rhai newidiadau mawr yn y ffordd yr ydym yn defnyddio'r rhyngrwyd ar gyfer marchnata digidol. Dechreuon ni o ddim ond creu gwefan i nawr harneisio data a gweithgaredd defnyddwyr. Gyda'r gystadleuaeth ddwys yn y gofod digidol, ni fydd cael gwefan yn ei thorri'n syml. Rhaid i farchnatwyr digidol gamu i fyny eu gêm er mwyn sefyll allan yn y dirwedd sy'n newid yn barhaus heddiw. Mae marchnata yn y byd digidol yn dra gwahanol i

Terminoleg Dylunwyr: Ffontiau, Ffeiliau, Acronymau a Diffiniadau Cynllun

Terminoleg gyffredin a ddefnyddir gan ddylunwyr graffeg a chynlluniau ar gyfer y we ac argraffu.

Beth Yw'r Sgiliau Marchnata Modern Pwysicaf yn 2018?

Yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf rydw i wedi bod yn gweithio ar gwricwlwm ar gyfer gweithdai marchnata digidol ac ardystiadau ar gyfer cwmni rhyngwladol a phrifysgol, yn y drefn honno. Mae wedi bod yn siwrnai anhygoel - gan ddadansoddi’n ddwfn sut mae ein marchnatwyr yn cael eu paratoi yn eu rhaglenni gradd ffurfiol, a nodi bylchau a fydd yn gwneud eu sgiliau’n fwy marchnadadwy yn y gweithle. Yr allwedd i raglenni gradd traddodiadol yw bod y cwricwla yn aml yn cymryd sawl blwyddyn i gael eu cymeradwyo. Yn anffodus, mae hynny'n rhoi graddedigion

Tueddiadau Dylunio Gwe a Phrofiad Defnyddiwr 2017

Fe wnaethon ni wir fwynhau ein cynllun blaenorol ar Martech ond roedden ni'n gwybod ei fod yn ymddangos ychydig yn oed. Er ei fod yn swyddogaethol, nid oedd yn caffael ymwelwyr newydd fel y gwnaeth ar un adeg. Rwy'n credu bod pobl wedi cyrraedd y wefan, yn meddwl ei fod ychydig ar ei hôl hi o ran ei ddyluniad - a gwnaethant y rhagdybiaeth y gallai'r cynnwys fod hefyd. Yn syml, cawsom fabi hyll. Roeddem wrth ein bodd â'r babi hwnnw, buom yn gweithio'n galed

CX yn erbyn UX: Y Gwahaniaeth rhwng Cwsmer a Defnyddiwr

CX / UX - Dim ond un llythyr yn wahanol? Wel, mwy nag un llythyr, ond mae yna lawer o debygrwydd rhwng Profiad Cwsmer a gwaith Profiad y Defnyddiwr. Mae gweithwyr proffesiynol sydd â'r naill ffocws neu'r llall yn gweithio i ddysgu am bobl trwy wneud ymchwil! Mae tebygrwydd Profiad Cwsmer a Phrofiad y Defnyddiwr Mae nodau a phroses Profiad Cwsmer a Defnyddiwr yn aml yn debyg. Mae gan y ddau: Ymdeimlad nad yw busnes yn ymwneud â gwerthu a phrynu yn unig, ond â diwallu anghenion a darparu gwerth

POP: Eich Ap Symudol ar gyfer Prototeipio ar Bapur

Rwyf wedi profi tunnell o wahanol offer prototeipio i greu fframiau gwifren a gosodiad elfennau rhyngwyneb defnyddiwr ... ond roeddwn bob amser yn edrych yn ôl ar bapur. Efallai pe bawn i'n prynu pad braslunio, gallwn i gael rhywfaint o lwc ... dydw i ddim yn ddyn llygoden o ran lluniadu (eto). Rhowch POP, cymhwysiad symudol neu lechen sy'n caniatáu i'r defnyddiwr gyfuno lluniau o'ch prototeipiau papur â mannau problemus ar gyfer rhyngweithio. Mae'n eithaf dyfeisgar! Dechreuwch trwy dynnu llun

Pingdom: Perfformiad, Monitro a Rheolaeth

Rydyn ni wedi bod yn gefnogwyr o Pingdom ers cryn amser. Mae'n offeryn marw-syml i fonitro'ch gwefannau, cymwysiadau gwe ac APIs i sicrhau eu bod ar waith. Rydym yn monitro Martech Zone, DK New Media a CircuPress gyda'r gwasanaeth. Wrth weithio gydag un cleient, gwnaethom ei weithredu yn, gwnaethom alwad API benodol a ymatebodd gydag ymholiad anodd fel y gallem fonitro amseroedd ymateb y cais o bob rhan o'r byd.

UserZoom: Defnyddioldeb Cost-Effeithiol ac Ymchwil Cwsmer

Mae UserZoom yn darparu platfform meddalwedd ymchwil defnyddiwr ar-lein popeth-mewn-un wedi'i seilio ar gwmwl i gwmnïau brofi defnyddioldeb yn gost-effeithiol, mesur llais y cwsmer a darparu profiadau gwych i gwsmeriaid. Mae UserZoom yn darparu galluoedd ymchwil ar gyfer y bwrdd gwaith, gan gynnwys profi defnyddioldeb o bell, didoli cardiau, profi coed, profi clicio ar-lein, profi amseriad screenshot, arolygon ar-lein, VOC (Arolygon Intercept), VOC (Adborth Tab) yn ogystal â phrofi defnyddioldeb symudol ac ap symudol. VOIC (Intercept). Mae'r ymchwil yn arwain at ddata defnyddioldeb, ymatebion i'r arolwg,