Dylunio UX ac SEO: Sut y gall y Ddau Elfen Gwefan hyn weithio gyda'i gilydd i'ch Mantais

Dros amser, mae'r disgwyliadau ar gyfer gwefannau wedi esblygu. Mae'r disgwyliadau hyn yn gosod y safonau ar gyfer sut i greu'r profiad defnyddiwr sydd gan wefan i'w gynnig. Gydag awydd peiriannau chwilio i ddarparu'r canlyniadau mwyaf perthnasol a mwyaf boddhaol i chwiliadau, mae rhai ffactorau graddio yn cael eu hystyried. Un o'r pwysicaf y dyddiau hyn yw profiad y defnyddiwr (a nifer o elfennau safle sy'n cyfrannu ato.). Felly, gellir casglu bod UX yn hanfodol

Tueddiadau Dylunio Gwe a Phrofiad Defnyddiwr 2017

Fe wnaethon ni wir fwynhau ein cynllun blaenorol ar Martech ond roedden ni'n gwybod ei fod yn ymddangos ychydig yn oed. Er ei fod yn swyddogaethol, nid oedd yn caffael ymwelwyr newydd fel y gwnaeth ar un adeg. Rwy'n credu bod pobl wedi cyrraedd y wefan, yn meddwl ei fod ychydig ar ei hôl hi o ran ei ddyluniad - a gwnaethant y rhagdybiaeth y gallai'r cynnwys fod hefyd. Yn syml, cawsom fabi hyll. Roeddem wrth ein bodd â'r babi hwnnw, buom yn gweithio'n galed