Beth yw marchnata gofal iechyd?

Pan fyddwch chi wedi mynd i ddamwain car, wedi cwympo i lawr neu wedi dioddef rhyw fath arall o anaf difrifol, y peth olaf rydych chi'n debygol o feddwl amdano yw pa ystafell argyfwng rydych chi am ymweld â hi yn seiliedig ar y cylchlythyr masnachol, hysbysfwrdd neu e-bost diwethaf a welsoch . Nid yw'r twndis gwerthu yn berthnasol yn ystod argyfwng. Fodd bynnag, mae marchnata gofal iechyd yn llawer mwy na marchnata adrannau brys ac unedau gofal dwys. Ysbytai, clinigau gofal brys, a chanolfannau lles sy'n gyfrifol

Beth yw Effaith Adolygiadau Defnyddwyr Ar-lein ar Eich Busnes?

Buom yn gweithio'n agos gyda chwmni a gynghorodd fusnesau sy'n gwerthu cynhyrchion trwy Amazon. Trwy weithio ar optimeiddio tudalen cynnyrch ac ymgorffori strategaethau i gasglu adolygiadau gan gwsmeriaid, gallant gynyddu gwelededd eich cynhyrchion mewn chwiliadau cynnyrch mewnol ... yn y pen draw cynyddu gwerthiant yn esbonyddol. Mae'n waith anodd, ond maen nhw wedi cael y broses i lawr yn bat ac wedi parhau i'w hailadrodd ar gyfer mwy a mwy o gleientiaid. Mae eu gwasanaeth yn nodi effaith adolygiadau defnyddwyr ar

Siopwyr Sylw: Mae Manwerthu yn Ennill Mwy o Adolygiadau na Bwytai ar Yelp

Rydych chi'n clywed TripAdvisor, rydych chi'n meddwl gwestai. Rydych chi'n clywed Healthgrades, rydych chi'n meddwl meddygon. Rydych chi'n clywed Yelp, ac mae'r siawns yn dda eich bod chi'n meddwl bwytai. Dyna'n union pam ei bod yn syndod i lawer o berchnogion busnesau a marchnatwyr ddarllen ystadegyn Yelp ei hun sy'n nodi, o'r 115 miliwn o adolygiadau gan ddefnyddwyr y mae Yelpers wedi'u gadael ers ei lansio, mae 22% yn ymwneud â siopa yn erbyn 18% sy'n ymwneud â bwytai. Mae enw da manwerthu, felly, yn ffurfio'r gyfran amlycaf o