Sut i Olrhain Eich Trosiadau a'ch Gwerthiannau mewn Marchnata E-bost yn effeithiol

Mae marchnata e-bost yr un mor hanfodol wrth ysgogi trosiadau ag y bu erioed. Fodd bynnag, mae llawer o farchnatwyr yn dal i fethu ag olrhain eu perfformiad mewn ffordd ystyrlon. Mae'r dirwedd farchnata wedi esblygu ar gyfradd gyflym yn yr 21ain Ganrif, ond trwy gydol cynnydd y cyfryngau cymdeithasol, SEO, a marchnata cynnwys, mae ymgyrchoedd e-bost bob amser wedi aros ar frig y gadwyn fwyd. Mewn gwirionedd, mae 73% o farchnatwyr yn dal i ystyried marchnata e-bost fel y dull mwyaf effeithiol

Ymgyrch Google Analytics UTM Querystring Builder

Defnyddiwch yr offeryn hwn i adeiladu eich URL Ymgyrch Google Analytics. Mae'r ffurflen yn dilysu'ch URL, yn cynnwys rhesymeg ynghylch a oes ganddo ymholiad eisoes ynddo, ac yn ychwanegu'r holl newidynnau UTM priodol: utm_campaign, utm_source, utm_medium, a utm_term dewisol ac utm_content. Os ydych chi'n darllen hwn trwy RSS neu e-bost, cliciwch drwodd i'r wefan i ddefnyddio'r offeryn: Sut i Gasglu a Thracio Data Ymgyrch yn Google Analytics Dyma fideo trylwyr ar gynllunio

Y Ffynhonnell Traffig Eraill yn Google Analytics?

Yr wythnos hon yn y gwaith, roedd un o'n cleientiaid yn gofyn beth oedd y ffynhonnell draffig “arall” yn Google Analytics (GA). Nid oes gormod o fanylion yn y rhyngwyneb gwirioneddol ar gyfer Google Analytics felly mae'n rhaid i chi wneud rhywfaint o gloddio. Gelwir ffynonellau traffig hefyd yn gyfrwng GA. Fe wnes i ychydig o gloddio a darganfyddais fod Google Analytics yn dal y cyfrwng yn awtomatig ar gyfer rhai cyfryngau eraill, a'r amlycaf yw e-bost. I ddod o hyd i'r rhestr o