Sut Mae Paramedrau UTM Mewn E-bost yn Gweithio Gydag Ymgyrchoedd Google Analytics?

Rydym yn gwneud cryn dipyn o brosiectau mudo a gweithredu darparwyr gwasanaethau e-bost ar gyfer ein cleientiaid. Er nad yw'n cael ei nodi'n aml yn y datganiadau gwaith, un strategaeth yr ydym bob amser yn ei defnyddio yw sicrhau bod unrhyw gyfathrebiadau e-bost yn cael eu tagio'n awtomatig â pharamedrau UTM fel y gall cwmnïau arsylwi effaith marchnata a chyfathrebu e-bost ar draffig cyffredinol eu gwefan. Mae'n fanylyn pwysig sy'n cael ei anwybyddu'n aml ... ond ni ddylai byth fod. Beth yw

Sut i Alluogi Olrhain UTM Google Analytics yn Awtomatig yng Nghwmwl Marchnata Salesforce

Yn ddiofyn, nid yw Salesforce Marketing Cloud (SFMC) wedi'i integreiddio â Google Analytics ar gyfer atodi newidynnau olrhain ymholiad UTM i bob dolen. Mae'r ddogfennaeth ar integreiddio Google Analytics fel arfer yn pwyntio tuag at integreiddio Google Analytics 360 ... efallai yr hoffech chi edrych ar hyn os ydych chi wir eisiau mynd â'ch dadansoddeg i'r lefel nesaf gan ei fod yn caniatáu ichi gysylltu ymgysylltiad gwefan cwsmeriaid o Analytics 360 â'ch adroddiadau Marchnata Cloud . Ar gyfer integreiddio Olrhain Ymgyrch Google Analytics sylfaenol,

Sut i Olrhain Eich Trosiadau a'ch Gwerthiannau mewn Marchnata E-bost yn effeithiol

Mae marchnata e-bost yr un mor hanfodol wrth ysgogi trosiadau ag y bu erioed. Fodd bynnag, mae llawer o farchnatwyr yn dal i fethu ag olrhain eu perfformiad mewn ffordd ystyrlon. Mae'r dirwedd farchnata wedi esblygu ar gyfradd gyflym yn yr 21ain Ganrif, ond trwy gydol cynnydd y cyfryngau cymdeithasol, SEO, a marchnata cynnwys, mae ymgyrchoedd e-bost bob amser wedi aros ar frig y gadwyn fwyd. Mewn gwirionedd, mae 73% o farchnatwyr yn dal i ystyried marchnata e-bost fel y dull mwyaf effeithiol

Ymgyrch Google Analytics UTM Querystring Builder

Defnyddiwch yr offeryn hwn i adeiladu eich URL Ymgyrch Google Analytics. Mae'r ffurflen yn dilysu'ch URL, yn cynnwys rhesymeg ynghylch a oes ganddo ymholiad eisoes ynddo, ac yn ychwanegu'r holl newidynnau UTM priodol: utm_campaign, utm_source, utm_medium, a utm_term dewisol ac utm_content. Os ydych chi'n darllen hwn trwy RSS neu e-bost, cliciwch drwodd i'r wefan i ddefnyddio'r offeryn: Sut i Gasglu a Thracio Data Ymgyrch yn Google Analytics Dyma fideo trylwyr ar gynllunio