Profi Defnyddiwr: Mewnwelediadau Dynol Ar Alwad i Wella Profiad y Cwsmer

Mae marchnata modern yn ymwneud yn llwyr â'r cwsmer. Er mwyn llwyddo mewn marchnad sy'n canolbwyntio ar y cwsmer, rhaid i gwmnïau ganolbwyntio ar y profiad; rhaid iddynt ddangos empathi ag adborth cwsmeriaid a'i wrando er mwyn gwella'r profiadau y maent yn eu creu a'u darparu yn barhaus. Mae cwmnïau sy'n cofleidio mewnwelediadau dynol ac yn cael adborth ansoddol gan eu cwsmeriaid (ac nid data arolwg yn unig) yn gallu uniaethu'n well â'u prynwyr a'u cwsmeriaid a'u cysylltu mewn ffyrdd mwy ystyrlon. Casglu dynol

CX yn erbyn UX: Y Gwahaniaeth rhwng Cwsmer a Defnyddiwr

CX / UX - Dim ond un llythyr yn wahanol? Wel, mwy nag un llythyr, ond mae yna lawer o debygrwydd rhwng Profiad Cwsmer a gwaith Profiad y Defnyddiwr. Mae gweithwyr proffesiynol sydd â'r naill ffocws neu'r llall yn gweithio i ddysgu am bobl trwy wneud ymchwil! Mae tebygrwydd Profiad Cwsmer a Phrofiad y Defnyddiwr Mae nodau a phroses Profiad Cwsmer a Defnyddiwr yn aml yn debyg. Mae gan y ddau: Ymdeimlad nad yw busnes yn ymwneud â gwerthu a phrynu yn unig, ond â diwallu anghenion a darparu gwerth

UsabilityHub: Rhoi a Cael Rhywfaint o Adborth Dylunio neu Defnyddiadwyedd

Roedd yn rhaid i ni fynychu'r gynhadledd Marchnata Mewnol a gynhaliwyd yn rhanbarthol gan Elfen Tri. Roedd yn ddigwyddiad gwych gyda rhestr anhygoel o siaradwyr ysbrydoledig ac addysgol. Un o'r siaradwyr oedd Oli Gardner, cyd-sylfaenydd Unbounce a paciodd un darn o gyflwyniad ar bwysigrwydd ac effaith profi. Byddwn yn rhannu peth o'r cyflwyniad a roddodd Oli mewn swyddi yn y dyfodol, ond roeddwn i eisiau rhannu un o'r offer