20 Ffactorau Allweddol sy'n Effeithio ar Ymddygiad Defnyddwyr E-Fasnach

Waw, mae hwn yn ffeithlun hynod gynhwysfawr sydd wedi'i ddylunio'n dda gan BargainFox. Gydag ystadegau ar bob agwedd ar ymddygiad defnyddwyr ar-lein, mae'n taflu goleuni ar beth yn union sy'n effeithio ar gyfraddau trosi ar eich gwefan e-fasnach. Darperir ar gyfer pob agwedd ar y profiad e-fasnach, gan gynnwys dyluniad y wefan, fideo, defnyddioldeb, cyflymder, taliad, diogelwch, cefnu, dychwelyd, gwasanaeth cwsmeriaid, sgwrs fyw, adolygiadau, tystebau, ymgysylltu â chwsmeriaid, symudol, cwponau a gostyngiadau, llongau, rhaglenni teyrngarwch, cyfryngau cymdeithasol, cyfrifoldeb cymdeithasol, a manwerthu.

Sut i Gynhyrchu Gwerth o Farchnata Digidol

Yr wythnos hon cefais fy nghyfweld am y gwaith optimeiddio a wnawn ac un o'r problemau yr ydym yn eu canfod yn ganolog i lawer o'n hymdrechion marchnata darpar a chleientiaid yw eu bod am nad ydynt yn adeiladu'r safleoedd ar gyfer eu rhagolygon a'u cleientiaid - maen nhw'n ei adeiladu drostyn nhw eu hunain. Peidiwch â fy betio yn anghywir, wrth gwrs mae eich cwmni eisiau caru'ch gwefan a hyd yn oed ei defnyddio fel adnodd ... ond mae'n hierarchaeth, platfform, a

Creu Profiad Cwsmer Ultimate

Tra bod y Rhyngrwyd yn parhau i esblygu a dim ond ers cwpl o ddegawdau, mae'r byd yn hyddysg iawn ar sut i greu profiad cwsmer gwych. Mae'r tebygrwydd rhwng y ffordd rydych chi'n trin cwsmeriaid yn bersonol a'r ffordd rydych chi'n eu trin ar-lein yn eithaf tebyg pan rydych chi'n ceisio creu'r profiad cwsmer eithaf. Infograffig gan Monetate: Mae defnyddwyr yn disgwyl rhyngweithio ar-lein hynod berthnasol â brandiau. I lawer o fusnesau, y gallu i gyflawni

Cynllunio, Dylunio, a Optimeiddio Gwefan

Mae Lemonhead wedi datblygu'r ffeithlun gwych hwn i symleiddio'r broses o gynllunio, dylunio a gwneud y gorau o'ch gwefan. Mae'r ffeithlun yn eich tywys trwy bob un o'r tri cham ac yn ymgorffori defnyddioldeb, hierarchaeth, profi, dewis allweddeiriau a ffactorau allweddol eraill i'w hymgorffori. Cynllunio, dylunio ac optimeiddio gwefan wedi'i symleiddio gan fentrau rhyngrwyd. Mae dylunio ffeithlun wedi'i symleiddio gwefan yn broses o ddylunio gwefan mewn ffordd symlach gan ddefnyddio cynllunio effeithiol, cynllun dylunio a gweithredu strategol. Un darn

Fideo ar Ddylunio yn erbyn Defnyddioldeb

Mae Jon Arnold yn gwneud gwaith anhygoel yn egluro beth mae ei gwmni yn ei wneud, Tuitive = Usability. Mae yna rai cymwysiadau anhygoel allan yna nad ydyn nhw byth yn gweld golau dydd. Efallai y bydd y cais yn datrys rhai materion anodd iawn, ond os na all unrhyw un ddarganfod sut i'w ddefnyddio, bydd gadael yn uchel a bydd gwerthiannau'n anodd. Mae rheolwyr brandio, rheolwyr cynnyrch a dylunwyr graffig yn aml yn pennu edrychiad a theimlad cais. Defnyddioldeb yw