20 Ffordd i gael eich cynnwys yn well na'ch cystadleuydd

Mae'n fy synnu faint o waith caled y mae cwmnïau'n ei roi mewn strategaeth gynnwys heb erioed edrych ar wefannau a thudalennau cystadleuol. Nid wyf yn golygu cystadleuwyr busnes, rwy'n golygu cystadleuwyr chwilio organig. Gan ddefnyddio teclyn felSemrush, gall cwmni wneud dadansoddiad cystadleuol yn hawdd rhwng eu gwefan a safle cystadleuol i nodi pa dermau sy'n gyrru traffig i gystadleuydd a ddylai, yn lle hynny, fod yn arwain at eu gwefan. Er y gallai llawer ohonoch fod yn meddwl

Beth yw Marchnata Digidol

Rydym wedi cael rhai ffeithluniau tebyg ar y broses farchnata i mewn, yr ecosystem marchnata i mewn, cynnydd marchnata i mewn a hyd yn oed ffeithlun ar dwf ffrwydrol marchnata i mewn. Er bod marchnata i mewn yn canolbwyntio'n bennaf ar gaffael arweinyddion trwy eich ymdrechion marchnata digidol, mae hwn yn ffeithlun gan Pixaal, Beth yw Marchnata Digidol? Mae'n ffeithlun eithaf da, ond mae gan farchnata digidol gryn dipyn o elfennau eraill - marchnata fideo, i ddylunio Call-To-Action,

Hyrwyddwch eich Brand mewn Cynadleddau gyda Croen Gliniadur

Y tro cyntaf i mi sylwi ar groen cŵl ar liniadur, logo bnpositive Jason Bean ydoedd ar groen ar ei liniadur. Mae'n gwneud iddo sefyll allan mewn môr o gliniaduron ac mae'n amlwg o bob ystafell gynadledda. Penderfynais fynd i ddylunio fy nghroen ar gyfer fy MacBookPro ac es i trwy rai gwefannau cyn i mi ddod o hyd i un a oedd yn syml i'w defnyddio ac yn gwbl addasadwy. Y safle y penderfynais arno oedd Skinit.