Marchnata Cynnwys: Anghofiwch am yr hyn a glywsoch tan nawr a Dechreuwch Gynhyrchu Arweinwyr trwy ddilyn y Canllaw hwn

Ydych chi'n ei chael hi'n anodd cynhyrchu arweinyddion? Os yw eich ateb yn gadarnhaol, yna nid ydych ar eich pen eich hun. Adroddodd Hubspot fod 63% o farchnatwyr yn dweud mai cynhyrchu traffig ac arweinyddion yw eu prif her. Ond mae'n debyg eich bod yn pendroni: Sut mae cynhyrchu arweinyddion ar gyfer fy musnes? Wel, heddiw rydw i'n mynd i ddangos i chi sut i ddefnyddio marchnata cynnwys i gynhyrchu arweinyddion i'ch busnes. Mae marchnata cynnwys yn strategaeth effeithiol y gallwch ei defnyddio i gynhyrchu arweinyddion

Y Daith Marchnata Hyblyg

Gyda degawd o helpu cwmnïau i dyfu eu busnesau ar-lein, rydym wedi cadarnhau'r prosesau sy'n sicrhau llwyddiant. Yn amlach na pheidio, rydym yn canfod bod cwmnïau'n cael trafferth â'u marchnata digidol oherwydd eu bod yn ceisio neidio'n uniongyrchol i weithredu yn hytrach na chymryd y camau angenrheidiol. Trawsnewid Marchnata Digidol Mae trawsnewid marchnata yn gyfystyr â thrawsnewid digidol. Mewn Astudiaeth Data o PointSource - Gweithredu Trawsnewid Digidol - data a gasglwyd gan 300 o wneuthurwyr penderfyniadau mewn pwyntiau Marchnata, TG a Gweithrediadau

Ffactorau wrth Brynu Llwyfan Awtomeiddio Marchnata

Mae cymaint o systemau awtomeiddio marchnata ar gael ... ac mae llawer ohonynt yn diffinio'u hunain fel awtomeiddio marchnata gyda graddfa amrywiol o nodweddion gwirioneddol sy'n ei gefnogi. Yn dal i fod, rydyn ni'n gwylio cymaint o gwmnïau'n gwneud camgymeriadau enfawr naill ai wrth wario llawer gormod o arian, gormod o amser neu brynu'r ateb anghywir yn gyfan gwbl. Yn benodol i dechnoleg marchnata, rydyn ni bob amser yn gofyn ychydig o gwestiynau yn y broses o ddewis gwerthwyr: Beth yw'r cyfle rydych chi'n ei weld

20 Awgrym ar gyfer Gyrru Trosiadau E-Fasnach y Tymor Gwyliau hwn

Mae'r cloc yn tician, ond nid yw'n rhy hwyr i ddarparwyr e-fasnach gyweirio eu gwefannau i yrru mwy o drosiadau. Mae'r ffeithlun hwn gan yr arbenigwyr optimeiddio trosi yn y da yn nodi 17 awgrym optimeiddio solet y dylech fod yn eu rhoi ar waith ar unwaith os ydych chi'n gobeithio manteisio ar draffig prynu gwyliau y tymor hwn. Mae yna dair strategaeth allweddol y dylech chi fod yn eu defnyddio bob amser y profwyd eu bod bob amser yn gyrru addasiadau ychwanegol ar gyfer gwyliau