Peiriant Awgrymu SEO SEO: Rheolaethau Brand Customizable ar gyfer Marchnata Lleol Cadarn

Meddyliwch am y tro diwethaf i chi fynd i siop adwerthu - gadewch i ni ei galw'n siop caledwedd - i brynu rhywbeth yr oedd ei angen arnoch chi - gadewch i ni ddweud wrench. Mae'n debyg eich bod wedi chwilio'n gyflym ar-lein am siopau caledwedd gerllaw ac wedi penderfynu ble i fynd yn seiliedig ar oriau siop, pellter o'ch lleoliad ac a oedd y cynnyrch yr oeddech ei eisiau mewn stoc ai peidio. Dychmygwch wneud yr ymchwil honno a gyrru i'r siop yn union i