Mae BigCommerce yn Rhyddhau 67 Thema E-fasnach Newydd

Cyhoeddodd BigCommerce 67 o themâu hardd a llawn ymatebol newydd a ddyluniwyd i helpu masnachwyr i fynegi pŵer eu brandiau yn llawn a thyfu eu busnesau. Gan ddefnyddio galluoedd marsiandïaeth fodern a rhyngwyneb glân, greddfol, bydd manwerthwyr yn gallu dewis themâu e-fasnach sydd wedi'u optimeiddio ar gyfer meintiau catalog amrywiol, categorïau nwyddau a hyrwyddiadau i greu profiad siopa di-dor i'w cwsmeriaid ar draws unrhyw ddyfais. Yr allwedd i lwyddiant yn y farchnad adwerthu hyper-gystadleuol heddiw yw gwerthu nid yn unig