Y Strategaethau Sy'n Lladd Eich Marchnata Cynnwys #CONEX

Ddoe rhannais gymaint a ddysgais am adeiladu strategaethau ABM yn CONEX, cynhadledd yn Toronto gydag Uberflip. Heddiw, fe wnaethant dynnu pob stop allan trwy ddod â phob archfarchnad farchnata oedd gan y diwydiant i'w gynnig - Jay Baer, ​​Ann Handley, Marcus Sheridan, Tamsen Webster, a Scott Stratten i enwi ond ychydig. Fodd bynnag, nid y vibe oedd eich cynnwys nodweddiadol sut-tos ac awgrymiadau. Fy marn i yn unig ydyw, ond roedd y drafodaeth heddiw yn llawer mwy

3 Gwers Dylai Marchnatwyr Cynnwys Ddysgu o Adwerthu

Mae Erin Sparks yn rhedeg radio Edge of the Web, y podlediad rydyn ni'n ei noddi ac yn cymryd rhan ynddo bob wythnos. Mae Erin a minnau wedi dod yn ffrindiau da dros y blynyddoedd ac wedi cael trafodaeth anhygoel yr wythnos hon. Roeddwn yn trafod e-lyfr sydd ar ddod yr oeddwn wedi'i ysgrifennu ar gyfer Meltwater a fydd yn cael ei gyhoeddi cyn bo hir. Yn yr ebook, af yn fanwl iawn am yr her o ddatblygu strategaeth marchnata cynnwys a mesur ei ganlyniadau. Un syniad hynny

Cyflwr Presennol Awtomeiddio Marchnata B2B

Cynyddodd refeniw ar gyfer systemau awtomeiddio marchnata B2B 60% i $ 1.2 biliwn yn 2014, o'i gymharu â chynnydd o 50% y flwyddyn flaenorol. Yn ystod y 5 mlynedd diwethaf, mae'r diwydiant wedi tyfu 11 gwaith wrth i gorfforaethau barhau i ddod o hyd i werth yn y nodweddion allweddol sydd gan awtomeiddio marchnata i'w cynnig. Wrth i'r diwydiant aeddfedu'n gyflym, cytunir i raddau helaeth ar seiliau platfform awtomeiddio marchnata gwych ac mae'r arferion gorau ar gyfer gweithredu awtomeiddio marchnata hefyd yn parhau i wneud hynny

14 o wahanol dermau a ddefnyddir ar draws llwyfannau awtomeiddio marchnata

Nid wyf yn siŵr pam mae marchnatwyr bob amser yn teimlo gorfodaeth i lunio eu terminoleg eu hunain ar gyfer bron popeth ... ond rydyn ni'n gwneud hynny. Er bod gan lwyfannau awtomeiddio marchnata nodweddion eithaf cyson, mae pob un o'r darparwyr awtomeiddio marchnata mwyaf poblogaidd yn galw pob nodwedd yn rhywbeth gwahanol. Os ydych chi'n gwerthuso llwyfannau, gallai hyn beri cryn ddryswch wrth ichi edrych ar nodweddion un dros y llall pan mewn gonestrwydd, mae'r un nodweddion i gyd yn bresennol. Weithiau, mae'n swnio fel