Zapiet: Galluogi Dosbarthu a Storio Pickup gyda Shopify

Gyda gwledydd yn ynysu oddi wrth ymlediad COVID-19, mae cwmnïau'n ei chael hi'n anodd cadw eu gweithwyr i weithio, eu drysau ar agor, a chael dau ben llinyn ynghyd. Am yr ychydig fisoedd diwethaf, rwyf wedi bod yn cynorthwyo fferm leol i ddosbarthu cig yn Indianapolis gyda'u gosodiad Shopify. Roeddent wedi cael nifer o werthwyr a gynullodd y system cyn i mi ddod ar fwrdd y llong ac roeddwn yn gweithio i dynhau'r integreiddio a'r optimeiddio pan darodd y pandemig. Mae'r