Tyfu: Adeiladu'r Dangosfwrdd Marchnata Rhyngrwyd Ultimate

Rydyn ni'n gefnogwyr mawr o ddangosyddion perfformiad gweledol. Ar hyn o bryd, rydym yn awtomeiddio adroddiadau gweithredol misol i'n cleientiaid ac, yn ein swyddfa, mae gennym sgrin fawr sy'n dangos dangosfwrdd amser real o holl ddangosyddion perfformiad allweddol marchnata ein holl gleientiaid. Mae wedi bod yn offeryn gwych - bob amser yn rhoi gwybod i ni pa gleientiaid sy'n cael canlyniadau gwell a pha rai sy'n cael cyfle i wella. Er ein bod ni'n defnyddio Geckoboard ar hyn o bryd, mae yna gwpl o gyfyngiadau rydyn ni

Y 3 Piler Marchnata

Ennill, Cadwch, Tyfu ... dyna'r mantra o gwmni awtomeiddio marchnata Right On Interactive. Nid yw eu platfform awtomeiddio marchnata yn canolbwyntio'n llwyr ar gaffaeliad - maen nhw'n canolbwyntio ar gylch bywyd y cwsmer a dod o hyd i'r cwsmeriaid cywir, cadw'r cwsmeriaid hynny, a thyfu'r berthynas gyda'r cwsmeriaid hynny. Mae hynny'n llawer mwy effeithlon na'r chwilio diddiwedd am dennynau. Lluniodd T2C yr ffeithlun hwn gan ofyn cwestiwn pwysig, pam nad ydym yn strwythuro ein hadrannau marchnata fel hyn? Pam na wnawn ni

Buddion Gorau Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol

Creodd Wishpond yr ffeithlun hwn sy'n dangos canlyniadau Adroddiad Diwydiant Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol 2013 yr Archwiliwr Cyfryngau Cymdeithasol. Yn yr adroddiad, fe welwch: Pa lwyfannau cymdeithasol y bydd marchnatwyr yn canolbwyntio arnynt yn y dyfodol Y prif gwestiynau cyfryngau cymdeithasol y mae marchnatwyr eisiau eu hateb Faint o amser y mae marchnatwyr yn ei fuddsoddi gyda gweithgareddau cyfryngau cymdeithasol Mae prif fuddion marchnata cyfryngau cymdeithasol a sut mae amser a fuddsoddir yn effeithio ar ganlyniadau. llwyfannau cyfryngau cymdeithasol a ddefnyddir fwyaf Mae gweithgareddau marchnatwyr cyfryngau cymdeithasol yn rhoi gwaith ar gontract allanol