6 Strategaeth y mae Gwestai yn eu Defnyddio i sbarduno Marchnata Facebook

Mae marchnata Facebook yn rhan annatod o unrhyw ymgyrch farchnata gwestai, neu dylai fod yn rhan annatod ohoni. Mae Killarney Hotels, gweithredwr gwestai yn un o gyrchfannau twristiaeth gorau Iwerddon, wedi llunio'r ffeithlun hwn am y pwnc. Nodyn ochr ... pa mor wych yw bod cwmni gwestai yn Iwerddon yn gweld buddion datblygu infograffig a marchnata Facebook? Pam? Mae #Facebook yn ffactor allweddol ymhlith pobl 25-34 oed o ran dewis gwyliau neu

Oes gennych chi Fideo Tudalen Gartref? A ddylech chi?

Yn ddiweddar des i ar draws adroddiad State of Video 2015 gan Crayon, gwefan sy'n crybwyll bod ganddo'r casgliad mwyaf cynhwysfawr o ddyluniadau marchnata ar y we. Canolbwyntiodd yr adroddiad ymchwil 50 tudalen yn bennaf ar ddadansoddiadau manwl y mae cwmnïau'n defnyddio fideo ohonynt, p'un a oeddent yn defnyddio llwyfannau cynnal am ddim fel Youtube neu lwyfannau taledig fel Wistia neu Vimeo, a pha ddiwydiannau sydd fwyaf tebygol o ddefnyddio fideo. Er bod hynny'n ddiddorol, roedd y rhan fwyaf diddorol o

Optimeiddio Chwilio am Dâl: Enghraifft Teithio a Thwristiaeth

Os ydych chi'n ceisio cymorth neu arbenigedd chwilio taledig, adnodd gwych allan yna yw PPC Hero, cyhoeddiad gwych lle mae'r Hanapin Marketing yn rhannu eu harbenigedd. Yn ddiweddar, rhyddhaodd Hanapin yr ffeithlun gwych hwn, y Deg Awgrym Da PPC ar gyfer y Marchnatwr Teithio a Thwristiaeth. Er mai teithio a thwristiaeth yw'r achos defnydd, mae'r awgrymiadau hyn yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw farchnata sy'n ceisio ymgorffori methodoleg optimeiddio chwilio taledig yn eu strategaethau PPC (Talu Fesul Clic). Gyda 65%

Rhoi Gwerth ar y Cyfryngau Cymdeithasol gyda Thwristiaeth

Cyfarfu Pat Coyle a minnau â'r tîm gwych yn Swyddfa Twristiaeth Indiana heddiw. Mae'r tîm wedi cael ei gydnabod fel y swyddfa dwristiaeth orau yn y wlad am fabwysiadu strategaethau cyfryngau cymdeithasol - ac mae'n gweithio. Bydd Pat a minnau yn siarad ym mis Medi â dros 55 o ganolfannau ymwelwyr o bob rhan o'r wladwriaeth a chwrdd â'r tîm i weld sut maen nhw wedi mabwysiadu cyfryngau cymdeithasol. Cyfryngau cymdeithasol Swyddfa Twristiaeth Indiana