Audiense Connect: Y Llwyfan Marchnata Twitter Mwyaf Uwch ar gyfer Menter

Tra bod llawer o'r byd wedi mabwysiadu sianeli cyfryngau cymdeithasol eraill, rwy'n parhau i fod yn ffan enfawr o Twitter. Ac mae Twitter yn parhau i helpu i yrru traffig i'm safleoedd personol a phroffesiynol felly dwi byth yn mynd i roi'r gorau iddi unrhyw bryd yn fuan! Mae Audiense Connect yn blatfform a adeiladwyd ar gyfer Marchnata Twitter menter ac y mae miloedd o frandiau ac asiantaethau yn ymddiried ynddo ledled y byd i: Rheoli a Dadansoddi Cymunedol - Sicrhewch wybodaeth gywir am eich cymuned ar

Pas Faux Brand Twitter

Mae'r un boi hwn ar Twitter sy'n dad-ddadlennu ac yn fy nilyn yn wythnosol. Rwy'n credu ei fod yn credu y byddaf yn ei ddilyn yn sydyn (gan nad wyf wedi rhoi cynnig ar y 27 gwaith diwethaf.). Rhaid iddo ddychmygu fy mod i wedi awtomeiddio fy nghyfrif neu fy mod i'n ddafad a fydd yn clicio dilyn ar unrhyw un sy'n fy nilyn. Wnes i ddim ei ddilyn yn ôl y tro cyntaf oherwydd edrychais ar ei linell amser a gweld dim byd