Sut i Fesur a Gwella'ch Strategaeth Farchnata Twitter

Nid oes gormod o newyddion ar y blaen Twitter ac nid wyf eto wedi clywed yn ôl gan Jack ar fy Llythyr Agored i Twitter. Wedi dweud hynny, rwy'n dal i ddefnyddio Twitter yn ddyddiol, yn dod o hyd i werth ymhlith y sŵn byddarol, ac yn dymuno iddo lwyddo. A allwch ddefnyddio Twitter i helpu i hyrwyddo'ch brand personol, brand corfforaethol, cynhyrchion neu wasanaethau? Wrth gwrs! Mae pum deg saith y cant o ddefnyddwyr wedi darganfod busnes bach neu ganolig newydd ar Twitter, ac o

Sut i Gyrru Busnes gyda Twitter a Thrydar Hyrwyddedig

Mae Twitter bellach yn cynnig amrywiaeth o ymgyrchoedd i adeiladu a ganlyn, gyrru traffig ac addasiadau i'ch gwefan, gosod cymwysiadau, caffael arweinyddion, neu hyrwyddo trydariadau penodol. Mae Trydar Hyrwyddedig yn parhau i ymddangos yn fy llinell amser ar Twitter ac mewn cymwysiadau Twitter brodorol. Dylai eich busnes fod yn trosoli arferion gorau Twitter, ond os ydych chi'n talu i hyrwyddo Trydar mewn gwirionedd, mae yna bethau penodol y gallwch chi eu gwneud i wella cyfradd clicio drwodd yr hyrwyddiad