Twitter a Fideo, Fel Menyn Peanut a Jeli

Wrth gwrs mae teledu yn gyfrwng traddodiadol sefydledig, ond pan ychwanegwn ymddygiad ail sgrin mae'n ymddangos i mi fod rhai cyfryngau cymdeithasol yn well nag eraill. Rhwng Facebook a Twitter, gwelaf lawer mwy o sgyrsiau yn digwydd o fewn Facebook nag ar Twitter. Ond ar Twitter, rwy'n gweld llawer mwy o swyddi a allai neu na all adborth anghyfreithlon. Os ydw i wedi ymgolli yn y teledu, dwi ddim yn siŵr fy mod i eisiau cymryd rhan mewn sgwrs redeg