Dewch i Wneud Arian: 8 Ffordd i Droi Traffig Cyfryngau Cymdeithasol yn Werthu

Gwerthiannau cyfryngau cymdeithasol yw'r chwant newydd i arbenigwyr marchnata ledled y byd. Yn wahanol i gred hen ffasiwn, gall gwerthiant cyfryngau cymdeithasol fod yn broffidiol i unrhyw ddiwydiant - does dim ots a yw eich cynulleidfa darged yn filflwydd neu genhedlaeth X, yn ddisgyblion neu'n berchnogion busnes enfawr, atgyweirwyr neu athrawon coleg. O ystyried y ffaith bod tua 3 biliwn o ddefnyddwyr cyfryngau cymdeithasol gweithredol ledled y byd, a allwch chi ddweud mewn gwirionedd nad oes unrhyw bobl a hoffai

Sut i Fesur a Gwella'ch Strategaeth Farchnata Twitter

Nid oes gormod o newyddion ar y blaen Twitter ac nid wyf eto wedi clywed yn ôl gan Jack ar fy Llythyr Agored i Twitter. Wedi dweud hynny, rwy'n dal i ddefnyddio Twitter yn ddyddiol, yn dod o hyd i werth ymhlith y sŵn byddarol, ac yn dymuno iddo lwyddo. A allwch ddefnyddio Twitter i helpu i hyrwyddo'ch brand personol, brand corfforaethol, cynhyrchion neu wasanaethau? Wrth gwrs! Mae pum deg saith y cant o ddefnyddwyr wedi darganfod busnes bach neu ganolig newydd ar Twitter, ac o