Dewin Dylunio: Creu Cynnwys Graffig o Ansawdd Uchel mewn Cofnodion

Ni fu'r pwysau ar farchnatwyr, perchnogion busnes ac entrepreneuriaid i gynhyrchu ymgyrchoedd gwreiddiol o ansawdd uchel erioed mor ddwys ag y mae ar hyn o bryd. Heb wybodaeth ddylunio a strategaethau creadigol, bydd yn fwyfwy anodd cadw i fyny â'r safon gynyddol. Meddalwedd dylunio graffig ar-lein yw Design Wizard sy'n cynnig datrysiad cyflym, hawdd a fforddiadwy i bobl greu cynnwys gweledol. Bob dydd mae dros 1.8 biliwn o ddelweddau yn cael eu postio ar-lein ac mae'r

Rwy'n Profi Ymhelaethiad Newydd Twitter

Mae Twitter yn profi rhaglen hysbysebu beta lle maen nhw'n chwyddo'ch trydar. Mae'n $ 99 y mis ac rydych chi'n dewis y ddaearyddiaeth yn ogystal â rhai categorïau targed. Rwy'n dal i fod yn ffan o Twitter ac mae'r cynnig hwn yn ddiddorol iawn i mi, felly pan dderbyniais yr e-bost yn gofyn imi ymuno â'r beta roedd yn rhaid i mi ddweud ie. Roeddwn i eisiau rhannu rhai meddyliau ar hap er mwyn i mi allu dychwelyd i'r swydd hon a gweld beth yw'r

Hei Twitter, I Tried Ads a Dyma Beth Sy'n Digwydd

Rwyf wedi darllen adolygiadau cymysg ar Twitter Advertising. Heb ei ddefnyddio fy hun, roeddwn i'n meddwl y gallai fod yn werth rhoi ergyd. Hoffwn ddenu ychydig mwy o bobl i'r cyfrif Twitter Technoleg Marchnata ac roeddwn i eisiau gweld a fyddai rhai hysbysebion yn helpu. Mae'n debyg na fyddaf yn cael gwybod. Hei @TwitterAds, ceisiais wario arian gyda chi ond ni fyddech yn gadael i mi Llywiais yr opsiynau hidlo yn ofalus i gulhau.

Hysbysebu Cyfryngau Cymdeithasol a Busnesau Bach

Mae Facebook, LinkedIn a Twitter i gyd wedi paratoi eu cynigion hysbysebu. A yw busnesau bach yn neidio ar y bandwagon hysbysebu cyfryngau cymdeithasol? Dyna oedd un o'r pynciau a archwiliwyd gennym yn yr arolwg marchnata rhyngrwyd eleni.