Seicoleg a ROI Lliw

Rwy'n sugnwr ar gyfer ffeithlun lliw ... rydyn ni eisoes wedi cyhoeddi sut mae rhywiau'n dehongli lliwiau, lliw, emosiwn a brandio ac a yw lliwiau'n effeithio ar ymddygiad prynu ai peidio. Mae'r ffeithlun hwn yn rhoi manylion y seicoleg a hyd yn oed yr enillion ar fuddsoddiad y gallai cwmni eu sicrhau trwy ganolbwyntio ar y lliwiau maen nhw'n eu defnyddio trwy gydol eu profiad defnyddiwr. Mae emosiynau sy'n cael eu dwyn yn ôl lliw yn fwy seiliedig ar brofiadau personol nag ar yr hyn y dywedir wrthym y dylent ei gynrychioli. Efallai y bydd y lliw coch

Beth yw'r Strategaethau Gorau ar gyfer Llwyfannau SaaS i Dyfu

Beth yw eich prif ffocws fel cwmni SaaS? Twf, wrth gwrs. Disgwylir llwyddiant skyrocketing gennych chi. Mae'n hanfodol i'ch goroesiad tymor hir: Hyd yn oed os yw cwmni meddalwedd yn tyfu ar 60% yn flynyddol, nid yw ei siawns o ddod yn gawr gwerth miliynau o ddoleri yn well na 50/50. McKinsey & Company, Grow Fast or Die Slow Month dros fis mae twf yn hanfodol i gwmpasu'r colledion y mae cwmnïau SaaS corddi yn eu profi yn gyffredinol. I guro disgwyliadau a

Pam mae Martech yn Gorfodol Strategol ar gyfer Twf Busnes

Mae technoleg marchnata wedi bod ar gynnydd dros y degawd diwethaf, heb sôn am flynyddoedd. Os nad ydych wedi coleddu Martech eto, ac yn gweithio ym maes marchnata (neu werthu, o ran hynny), yna mae'n well ichi ymuno â chi cyn i chi gael eich gadael ar ôl! Mae technoleg farchnata newydd wedi rhoi cyfleoedd i fusnesau adeiladu ymgyrchoedd marchnata effeithiol a mesuradwy, dadansoddi data marchnata mewn amser real, ac awtomeiddio eu marchnata i yrru trosiadau, cynhyrchiant a ROI i fyny, gan ostwng costau, amser ac aneffeithlonrwydd.

7 Awgrym i Adeiladu Peiriant Marchnata Twf Llwyddiannus

Wrth i gwmnïau geisio gyrru refeniw newydd mewn sianeli heb eu harchwilio, mae mentrau twf yn dod yn fwy a mwy poblogaidd. Ond ble dych chi'n dechrau? Sut ydych chi'n dechrau? Byddaf yn cyfaddef, gall fod yn llethol. Yn gyntaf, gadewch i ni siarad am pam mae mentrau twf yn bodoli. Os yw cwmni'n ceisio cynyddu refeniw, gallant wneud hynny mewn ychydig o ffyrdd: ehangu maint yr cynnyrch, gwella gwerth archeb ar gyfartaledd, cynyddu gwerth oes y cwsmer, ac ati. Fel arall, gall cwmnïau bwyso i mewn i sianel newydd

Enw da yw Cysgod Tywyll yr Awdurdod

Mae'r newyddion yn llawn o rai straeon anhygoel am ddynoliaeth yn ddiweddar: mae Alex Rodriguez yn cyfaddef i steroidau (wedi'u hepgor yn rhyfedd o dudalen newyddion AROD MLB.com) tynnodd Michael Phelps lun o bot ysmygu. Wedi hynny, mae wedi colli cytundeb ardystio enfawr gyda Kellogg's. Mae hyd yn oed Barack Obama wedi cael cwpl o wythnosau anodd, yn ceisio dod o hyd i aelodau cabinet a gwthio trwy becyn ysgogi sydd â phoblogrwydd suddo. Mae yna bethau cyffredin. Roedd pob un o'r bobl hyn ar frig y byd.

Blog Tyfu Cyflymaf ar y Blaned?

Dros flwyddyn yn ôl (2005) penderfynais fod angen i mi osod rhai nodau technoleg i mi fy hun. Wedi fy ysbrydoli gan bobl fel Seth Godin, Malcolm Gladwell, Robert Scoble a Shel Israel, rydw i'n camu i mewn i flogio, rhwydweithio cymdeithasol, optimeiddio peiriannau chwilio, a dadansoddeg yn ogystal â'r holl dechnolegau sylfaenol a'u gyrrodd. Nid yw wedi bod yn wyddoniaeth roced, ond mae wedi bod yn gyfnod anhygoel yn fy mywyd. Rydw i wedi darganfod beth yw fy angerdd, ac rydw i wedi adeiladu

Agored = Twf

Yn gynharach eleni, gweithiais gyda Thîm NFL cenedlaethol i werthuso eu cronfa ddata ac offer marchnata e-bost. Roedd yn werthusiad cynhwysfawr o nifer o setiau offer sydd ar gael iddynt. Y meysydd y canolbwyntiais sylw arnynt oedd: Y gallu i integreiddio datrysiadau allanol Y gallu i awtomeiddio prosesau Rhwyddineb defnydd Ymatebolrwydd y cwmni trwy reoli cyfrifon a chefnogaeth Roedd y ddau gyntaf o'r rhain yn fuddion ar gyfer y dyfodol. Roeddwn i eisiau sicrhau bod y sefydliad