Dylai tueddiadau ar farchnatwyr Facebook fod yn ymwybodol o

Y mis diwethaf, rhyddhaodd Facebook ddiweddariad arall eto sy'n effeithio ar y News Feed, sy'n caniatáu llawer mwy o reolaeth i ddefnyddwyr dros y bobl a'r cynnwys y maent am eu gweld gyntaf. Mae Pagemodo wedi cynnwys rhestr o 10 tueddiad o ymchwil a gynhaliwyd trwy gydol eleni ar Facebook. Rwyf wedi ychwanegu rhywfaint o sylwebaeth ar pam y dylech fod yn ymwybodol ohono gyda'ch ymdrechion marchnata cyfryngau cymdeithasol. Dominyddu Fideo Facebook - Tra bod fideo yn skyrocketing ar Facebook, byddwch yn ymwybodol