Ffonauites: Creu Gwefannau Twnnel Gwerthu a Tudalennau Glanio mewn Munudau Gan Ddefnyddio'ch Ffôn

Efallai y bydd hyn yn gwylltio rhai pobl yn fy niwydiant, ond yn syml, nid oes gan lawer o gwmnïau fodel sy'n cefnogi'r buddsoddiad mewn strategaeth enfawr ar gyfer defnyddio safleoedd a marchnata cynnwys. Rwy'n gwybod cryn dipyn o fusnesau bach sy'n dal i fynd o ddrws i ddrws neu'n dibynnu ar dafod leferydd i gefnogi busnes trawiadol. Ffonauites: Lansio Tudalennau Mewn Cofnodion Rhaid i bob busnes gydbwyso amser, ymdrech a buddsoddiad ei berchennog i gynhyrchu'r broses werthu fwyaf effeithlon i ddod â hi

Leadpages: Casglu Arweinwyr Gyda Tudalennau Glanio Ymatebol, Popups, neu Bariau Rhybudd

Mae LeadPages yn blatfform tudalen glanio sy'n eich galluogi i gyhoeddi tudalennau glanio wedi'u templedi, ymatebol gyda'u hadeiladwr dim cod, llusgo a gollwng dim ond ychydig o gliciau. Gyda LeadPages, gallwch chi greu tudalennau gwerthu yn hawdd, croesawu gatiau, tudalennau glanio, tudalennau lansio, gwasgu tudalennau, lansio tudalennau cyn bo hir, tudalennau diolch, tudalennau cyn-drol, tudalennau upsell, tudalennau amdanaf i, tudalennau cyfresi cyfweld a mwy… o drosodd 200+ o dempledi ar gael. Gyda LeadPages, gallwch: Greu eich presenoldeb ar-lein - creu

Gyrru Mwy o Arweinwyr Gyda Adeiladwr Tudalen Glanio Landingi ar gyfer WordPress

Er bod y mwyafrif o farchnatwyr yn syml yn mewnosod ffurflen ar dudalen WordPress, nid yw honno o reidrwydd yn dudalen lanio sydd wedi'i optimeiddio'n dda ac sy'n trosi'n fawr. Yn nodweddiadol mae gan dudalennau glanio sawl nodwedd a buddion cysylltiedig: Lleiafswm Gwrthdyniadau - Meddyliwch am eich tudalennau glanio fel pen y ffordd heb fawr o wrthdyniadau. Gall llywio, bariau ochr, troedynnau ac elfennau eraill dynnu sylw'ch ymwelydd. Mae adeiladwr tudalen glanio yn eich galluogi i ddarparu llwybr clir i drawsnewid heb dynnu sylw. Integreiddiadau - Fel a

Elfennau Gweledol Allweddol Dylunio Tudalen Glanio

Mae'r Folks yn Uplers wedi cynhyrchu'r ffeithlun rhyngweithiol hwn, A Deep Dive Into the Use of Visuals in Landing Pages, sy'n ymdrin â sut mae glanio tudalennau ynghyd â'r elfennau gweledol beirniadol sy'n effeithio ar gyfraddau trosi. Rhesymau dros Ddefnyddio Tudalennau Glanio sy'n Targedu Allweddeiriau ar gyfer Chwilio Organig - Trwy greu tudalen lanio sydd wedi'i optimeiddio ar gyfer peiriannau chwilio, gallwch apelio at yr algorithmau a chael y traffig cywir i'ch tudalen lanio. Trwy beidio ag optimeiddio, fe allech chi