ShortStack: Tudalennau Glanio Facebook a Chystadlaethau Cymdeithasol wedi'u Gwneud yn Hawdd

Os ydych chi'n defnyddio Facebook fel adnodd i yrru traffig i'ch busnes trwy gystadleuaeth neu alwad i weithredu, mae'n hanfodol defnyddio platfform cymdeithasol integredig. Gyda ShortStack gallwch ddatblygu sianeli o ffynhonnell benodol - e-bost, cyfryngau cymdeithasol, hysbysebion digidol - i dudalen we gyda ffocws wedi'i thargedu'n fawr. Tudalennau Glanio Facebook Gyda ShortStack, gallwch adeiladu nifer anghyfyngedig o dudalennau glanio rhyngweithiol ar gyfer cystadlaethau, rhoddion, cwisiau, a mwy i'w cysylltu

4 Strategaeth Hanfodol Ar Gyfer Eich Busnes Aml-leoliad Ar-lein

Nid yw'n ystadegyn syndod, ond mae'n dal i fod yn eithaf syfrdanol - dylanwadwyd ar dros hanner yr holl werthiannau mewn siopau gan ddigidol y llynedd yn eu ffeithlun diweddaraf ar farchnata'ch busnes aml-leoliad ar-lein. Ymchwiliodd a nododd MDG bedwar tacteg marchnata digidol hanfodol y dylai pob busnes aml-leoliad fod yn eu defnyddio sy'n ymgorffori tueddiadau chwilio, platfform, cynnwys a dyfeisiau. Chwilio: Optimeiddio ar gyfer “Open Now” a Lleoliad - Mae defnyddwyr yn symud o chwilio am bethau fel y dyfodol

6 Strategaeth y mae Gwestai yn eu Defnyddio i sbarduno Marchnata Facebook

Mae marchnata Facebook yn rhan annatod o unrhyw ymgyrch farchnata gwestai, neu dylai fod yn rhan annatod ohoni. Mae Killarney Hotels, gweithredwr gwestai yn un o gyrchfannau twristiaeth gorau Iwerddon, wedi llunio'r ffeithlun hwn am y pwnc. Nodyn ochr ... pa mor wych yw bod cwmni gwestai yn Iwerddon yn gweld buddion datblygu infograffig a marchnata Facebook? Pam? Mae #Facebook yn ffactor allweddol ymhlith pobl 25-34 oed o ran dewis gwyliau neu