SERP Heddiw: Golwg Weledol ar flychau, cardiau, pytiau cyfoethog a phaneli Google

Mae bellach wedi bod yn wyth mlynedd ers i mi wthio fy nghleientiaid i ymgorffori pytiau cyfoethog yn eu siopau ar-lein, gwefannau, a blogiau. Roedd tudalennau canlyniadau peiriannau chwilio Google wedi dod yn dudalennau byw, anadlu, deinamig, wedi'u personoli i chi ddod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch ... yn bennaf diolch i welliannau gweledol maen nhw wedi'u gwneud i dudalen canlyniad y peiriant chwilio gan ddefnyddio data strwythuredig a ddarperir gan gyhoeddwyr. Mae'r gwelliannau hynny'n cynnwys: Blychau Ateb Uniongyrchol gydag atebion byr, ar unwaith, rhestrau, carwseli, neu dablau sydd