Sut i Fesur, Osgoi a Lleihau Cyfraddau Gadael Cart Siopa Uchel

Rwyf bob amser yn synnu pan fyddaf yn cwrdd â chleient gyda phroses ddesg dalu ar-lein a chyn lleied ohonynt sydd wedi ceisio prynu o'u gwefan eu hunain mewn gwirionedd! Roedd gan un o'n cleientiaid newydd safle y gwnaethon nhw fuddsoddi tunnell o arian ynddo ac mae'n 5 cam i fynd o'r dudalen gartref i'r drol siopa. Mae'n wyrth bod unrhyw un yn ei wneud mor bell â hynny! Beth yw Gadael Cart Siopa? Efallai

Y Tagiau Mwyaf Poblogaidd ac Angenrheidiol i'w Defnyddio mewn E-Fasnach

Er mwyn defnyddio, mesur a gwneud y gorau o unrhyw newid i wella eich canlyniadau e-fasnach, mae'n hanfodol dal y data cysylltiedig â phob defnyddiwr a gweithredu. Ni allwch wella'r hyn nad ydych yn ei fesur. Yn waeth, os ydych chi'n cyfyngu'r hyn rydych chi'n ei fesur, gallwch chi wneud penderfyniadau ar draul eich gwerthiannau ar-lein. Fel y dywed Softcrylic, chwaraewr Data a Dadansoddeg niwtral o werthwr, mae rheoli tagiau yn rhoi mewnwelediadau datblygedig i Farchnatwyr Digidol ar olrhain ymwelwyr, targedu ymddygiad, ail-argraffu, personoli a dilysu data.

Dylunio Tudalen Talu Arferion Gorau

Defnyddiodd Optimizer Gwefan Weledol ddata o dros 150 o astudiaethau achos defnydd i lunio'r ffeithlun hwn sy'n nodi'r elfennau allweddol i dudalen ddesg dalu lwyddiannus. Pwynt yr ffeithlun yw peidio â darparu rhestr wirio i'w chwblhau; mae i ddarparu rhestr wirio ar gyfer profi ac optimeiddio. Mae 68% o'r holl ymwelwyr e-fasnach yn cefnu ar eu siart siopa gyda 63% o'r $ 4 triliwn hwnnw'n adenilladwy. Mae'r ffeithlun yn cerdded trwy bedair elfen i ddylunio tudalen ddesg dalu.